Zawiadomienie o wyniku przetargu

2008.08.21 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę ul.Polnej w Komornikach na odcinku od ul.Fabianowskiej do ul.Ks.Malinowskiego, oraz remon

Komorniki, dnia 21.08.2008 r.

IK. 3410-2 /4/ 08

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę ul.Polnej w Komornikach na odcinku od ul.Fabianowskiej do ul.Ks.Malinowskiego, oraz remont ul.Fabianowskiej  na odcinku od ul.Pocztowej do ul.Polnej w Komornikach prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOST” Sp.zo.o. Żabno 2A, 63-112  Brodnica,  z ceną  oferty brutto  1.472.324,65 zł

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. „POL-DRÓG Piła” Sp. z o.o. 64-920  Piła, ul.Wawelska 106

   z ceną brutto oferty  1.577.840,30 zł

2. COLAS Polska Sp.z o.o. 62-070 Palędzie, ul.Nowa 49

   z ceną brutto oferty  1.507.316,59 zł

3. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOST”  Sp. z o.o  Żabno 2A, 63-112 Brodnica

   z ceną brutto oferty  1.472.324,65 zł

4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. , 64-300 Nowy Tomyśl ul.Poznańska 42

   z ceną brutto oferty  1.519.778,33 zł

5. Zakład Drogowy Maciej Siedlecki, 62-030 Luboń ul.Puszkina 21

   z ceną brutto oferty  1.892.043,93 zł

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 3 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następującą ofertę:

Oferta Nr 4, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. , 64-300 Nowy Tomyśl ul.Poznańska 42, odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.). Oferta nie odpowiada warunkom podanym w specyfikacji pkt.X A.5 tzn. nie załączono zaakceptowanego projektu umowy – zał.6 do Specyfikacji.

 

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

mgr inż Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06