Zawiadomienie o wyniku przetargu

2008.08.01 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji sanitarnej Rosnówku, Walerianowie i w Chomęcicach ”

 

Komorniki, dnia 01.08.2008 r.

WI 3410-3-11/08

L.dz. 4115/2008

 

 

Wg rozdzielnika

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji sanitarnej Rosnówku, Walerianowie i w Chomęcicach ” prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta – plus” Spółka z o.o. z ceną brutto oferty 3.429.934,56

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta – plus” Spółka z o.o., 64-100 Leszno, ul.  

    Energetyków 1 z  ceną brutto  oferty :  3.429.934,56 zł - oferta otrzymała  100  pkt. w 

     jedynym kryterium „cena”

2. WodAn Instalacje Sanitarne Andrzej Szypura. 62-031 Luboń, ul. Lipowa 20 z 

   ceną brutto oferty : 4.517.312,32 zł - oferta otrzymała 75,93  pkt. w   jedynym kryterium „cena”

3.Zakład Instalacji Wodno – Kanalizacyjnych i CO Wojciech Woźniak, 85-137 Bydgoszcz,

    ul. Leszczyńskiego 39 z  ceną brutto oferty 5.676.985,24 zł - oferta otrzymała  60,42   pkt. w 

     jedynym kryterium „cena”

4. „Konsorcjum INTER-TECH Sp. z o.o.&  INTER-TECH ZPCHr,62-052 Komorniki,

     ul. Fabianowska 188 z  ceną brutto oferty:  4.749.512,65zł – oferta otrzymała  72,22  pkt. w 

     jedynym kryterium „cena”

5. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych „Poznań” Sp. z o.o.61-248 Poznań,

   ul. Dziadoszańska 10 z ceną brutto oferty 4.123.708,74 zł – oferta odrzucona

6. „Ciepłownik” Sp. z o.o.,62 – 064 Plewiska, ul. Grunwaldzka 475, ul. Wąska 18 z 

   ceną brutto oferty : 3.038.858,01zł – oferta odrzucona

7. FUR BUD Partner Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Artur Furmaniak,

    63-210 Żerków, ul. Górki 5 b, z   ceną brutto oferty : 4.623.231,67 zł - oferta otrzymała

    74,19 pkt. w jedynym kryterium „cena”

8. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano- Transportowe ANDER-87 Tomasz i Grzegorz Janaszak

   62-040 Puszczykowo, ul Poznańska 21,   ceną brutto oferty : 5.182.902,64 zł – oferta odrzucona

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty:

 

Oferta nr 5, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych „Poznań” Sp. z o.o., odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia są wadliwie przygotowane kosztorysy ofertowe, które nie zawierają, zgodnie z odpowiedzią zamawiającego z dnia 15.07.2008 L.dz.3721/2008, wyceny inwentaryzacji geodezyjno-powykonawczej, kosztów odbiorów, zabezpieczenia rejonu budowy oraz badania stopnia zagęszczenia gruntu, . W związku z powyższym oferta nie spełnia wymogów SIWZ.

Oferta nr 6, „Ciepłownik” Sp. z o.o.: odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia są wadliwie przygotowane kosztorysy ofertowe, które nie zawierają, zgodnie z odpowiedzią zamawiającego z dnia 15.07.2008 L.dz.3721/2008, wyceny inwentaryzacji geodezyjno-powykonawczej, kosztów odbiorów, zabezpieczenia rejonu budowy oraz badania stopnia zagęszczenia gruntu, . W związku z powyższym oferta nie spełnia wymogów SIWZ

Oferta nr 8, Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano- Transportowe ANDER-87 Tomasz i Grzegorz Janaszak., odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia są wadliwie przygotowane kosztorysy ofertowe, które nie zawierają, zgodnie z odpowiedzią zamawiającego z dnia 15.07.2008 L.dz.3721/2008, wyceny inwentaryzacji geodezyjno-powykonawczej, kosztów odbiorów, zabezpieczenia rejonu budowy oraz badania stopnia zagęszczenia gruntu, . W związku z powyższym oferta nie spełnia wymogów SIWZ.

 

           

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

                                                                                         

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Tel. 061 89 35 300

 

                                                                                                                             /-/ inż. Aleksander Klemczak

                                                                                                    Z-ca Gminy Komorniki

 

  

 

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06