Zawiadomienie o wyniku przetargu

2008.07.14 Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego na "Budowę trybun boiska sportowego w Komornikach"

Komorniki, 14.07.2008

WI.3410-3-10/08

L.dz. 3689/2008

Wg rozdzielnika

 

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa trybun boiska sportowego w Komornikach” prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Paweł Czyż ul. Wąska 18, 62-040 Puszczykowo z ceną brutto oferty 192 158,67zł.

           

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Wybór oferty został dokonany na podstawie przyjętego w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: cena – 100 %. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100pkt.

 

Oprócz wybranej oferty na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty:

1.      Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane GREKBUD ul. J. Porazińskiej 6, 62-050 Mosina -           cena brutto oferty 228 491,28zł; oferta otrzymała 84,1 punkty

2.      AK-BUD Kurant Sp. J. ul. Ścinawska 24, 60-178 Poznań   -          cena brutto oferty 302 506,01zł; oferta otrzymała 63,5 punkty

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych zawarte w dziale VI „Środki ochrony prawnej” (Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

 

Sprawę prowadzi: Joanna Pawlicka

tel. (0-61) 8100 648.

 

/-/ mgr inż. Jan Broda

 

______________________________

Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:

  1. Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika
  2. Urząd Gminy Komorniki

WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06