Zawiadomienie o wyniku przetargu

2007.12.21 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego publicznego na „Obsługę techniczną i technologiczną Przedsiębiorstwa Usług

 

Łęczyca, dnia 21.12.2007 r.

 

PUK 10.12/07

 

 

 

 

                                                                                                          „AJP” Spółka z o.o.

                                                                                                          Ul. Reja 5

                                                                                                          60 – 826 Poznań

 

 

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego „Obsługa techniczna i technologiczna Przedsiębiorstwa Usług Kanalizacyjnych „Łęczyca” sp. z o.o.”  prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Usług Kanalizacyjnych „Łęczyca” sp. z o.o w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta  nr 1 złożona przez:  „AJP” Spółka z o.o.,            ul. Reja 5, 60 – 826 Poznań z ceną brutto 349.896,00 .

 

Uzasadnienie

 

Oferta spełnia wszystkie warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

                                                                                        mgr inż. Piotr Wróblewski

                                                                                        Prezes PUK "Łęczyca"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

  1. Adresat.
  2. PUK „Łęczyca” a/a

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06