Zawiadomienie o wyniku przetargu

Komorniki,03.12.2007 r.

PL 3410-30/07

 

 

 

                                                                                              według rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części Plewiska pomiędzy zabudową mieszkaniową a autostradą A-2

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

STUDIO GIS

Pracownia Urbanistyczna

60-681 Poznań   os. B. Chrobrego 13H/64

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w firmy przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów wyboru stawianych przez Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 20.12.2007 r.

 

W trakcie postępowania zostały złożone następujące oferty:

1

Studio Projektów

Urbanistycznych i Budowlanych

AVANTI

ul. Iłłakowiczówny 7

60-789 Poznań

 

83,96 pkt

2

Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne

AKWADRAT

ul. Mieszka I

66-400 Gorzów Wlkp.

 

64,47 pkt

3

Rapalska-Kaczmarek, Grocholewska

ARCHITEKCI s.c.

ul. Piekary 19

60-967 Poznań

 

85,35 pkt

4

Pracownia Urbanistyczna

STUDIO GIS

os. B. Chrobrego 13H/64

60-681 Poznań

 

100 pkt

5

Biuro Projektów i Usług Technicznych

AKANT bis

ul. Południowa 35

62-081 Przeźmierowo

 

53,82 pkt

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2  Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 2.:

Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne

AKWADRAT

ul. Mieszka I

66-400 Gorzów WLKP

uzasadnienie: oferta niezgodna ze specyfikacją – oferent zrezygnował z uzupełniania braków w ofercie – art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że z prowadzonego postępowania nie zostały wykluczone żadne oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Kubinek-Waliszka

te. (061)810-88-06

 

                                                                                  _________________________________

                                                                                                                             /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                                                             Wójt Gminy Komornik

 

 

Otrzymują:

1.Studio Projektów Urbanistycznych i Budowlanych

  AVANTI

  ul. Iłłakowiczówny 7

  60-789 Poznań

2. Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne

  AKWADRAT

  ul. Mieszka I

  66-400 Gorzów Wlkp

3. Rapalska-Kaczmarek, Grocholewska

  ARCHITEKCI s.c.

  ul. Piekary 19

  60-967 Poznań

4. Pracownia Urbanistyczna

  STUDIO GIS

  os. B. Chrobrego 13H/64

  60-681 Poznań

5. Biuro Projektów i Usług Technicznych

  AKANT bis

  ul. Południowa 35

  62-081 Przeźmierowo

6. a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06