Zawiadomienie o wyniku przetargu

2007.06.05 - ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn „Posadzka sportowa-drewniana, trybuny składane i nagłośnienie w Środowiskowej Sali Sporto

 

Komorniki, dnia 05.06.2007 r.

WI 3410-3-4/07

L.dz. 3691/2007 r.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego „Posadzka sportowa-drewniana, trybuny składane i nagłośnienie w Środowiskowej Sali Sportowej w Komornikach” - Część III prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę: POLSOUND Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach

 

Uzasadnienie

 

Oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty:

 

  1. Nr  4 firmy:  P.P.H.U. „VICTOR sound”  Witold Miesztalski z Płocka – z powodu braku kart katalogowych oferowanych urządzeń – wg zał. nr 11 a do SIWZ;

 

  1. Nr 5 firmy:  Best -Audio Włodzimierz Pająk z Łodzi z powodu nie spełnienia warunków technicznych zestawu głośnikowego oraz przewodu antenowego do połączenia anteny z odbiornikiem mikrofonu bezprzewodowego.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

Sprawę prowadzi: Teresa Piechocka

tel.: 061 8100-648

 

Rozdzielnik:

1.POLSOUND Sp. z o.o.

  ul. Graniczna 17, 05-092 Łomianki

2.P.P.H.H. „VICTOR sound” Witold Miesztalski

  ul. Gradowskiego 28, 09-402 Płock

3.Best-Audio Włodzimierz Pająk

  ul.  Traugutta 25, 90-113 Łódź

4. UGK WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06