Zawiadomienie o wyniku przetargu

2007.03.19 - zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na " Budowę kanalizacji sanitarnej w miejsowościach: Chomęcice, Rosnówko, Rosnowo i Walerianowo".

 

 

Komorniki, dnia 19.03.2007 r.

WI 3410-3-1/07

L.dz. 1646/2007

 

Wg rozdzielnika

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Chomęcice, Rosnówko, Rosnowo i Walerianowo” prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „WUPRINŻ – Poznań” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Straży Ludowej 35.

 

Uzasadnienie

 

Oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

                                                                                              /-/ mgr inż. Jan Broda

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak                                                                   Wójt Gminy Komorniki

                               Tel. 061 89 35 300

 

Rozdzielnik:

1.      Wszyscy wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06