Zawiadomienie o wyniku przetargu

2006.12.11 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację instalacji wentylacyjnej w przedszkolu w Plewiskach.

 

Komorniki, dnia 11 grudnia 2006 r.

WI.3410-3-11/06

 

 

 

 

 

 

 

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

 

            Urząd Gminy Komorniki informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne: „Modernizacja instalacji wentylacyjnej w przedszkolu w Plewiskach”  zostało unieważnione na podstawie art. 93.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Uzasadnienie faktyczne: W terminie składania ofert do dnia 11.12.2006 r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – dział VI”Środki ochrony prawnej”.

 

 

 

 

 

                                                                                               /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                              Wójt Gminy Komorniki

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06