Zawiadomienie o wyniku przetargu

2006.12.05 - zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług komunalnych w zakresie wywozu i składowania odpadów stałych z terenu Gminy Komorniki

 

 

 

Komorniki, dnia 04.12.2006 r.

IK 3410-2-7/06

 

 

 

 

 

 

                                               REMONDIS Sanitech

Poznań Sp z o.o

                                                           ul. Górecka 104

                                                           61-483 POZNAŃ

 

 

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego „Świadczenie usług komunalnych w zakresie wywozu i składowania odpadów stałych z terenu Gminy Komorniki w 2007 r ” prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o. o

ul. Górecka 104  61- 483 POZNAŃ

 

 

 

Uzasadnienie

 

Oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100  pkt. w jedynym kryterium – cena.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

                                                                                              /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                              Wójt Gminy Komorniki

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

 Elżbieta Maruszewska

tel. 061 8100 635

 

 

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06