Zawiadomienie o wyniku przetargu

2006.11.16 - Zawiadomienie o wniku postępowania przetargowego na " Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Północnej, Miodowej i Koperkowej w Plewiskach"

 

 

Komorniki, dnia 14.11.2006 r.

WI 3410-3-8/06

L.dz. 5305/2006

 

Wg rozdzielnika

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Północnej, Miodowej i Koperkowej w Plewiskach” prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: „Ciepłownik” Sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach przy ul. Grunwaldzkiej 475.

 

Uzasadnienie

 

Oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty:

 

  1. Oferta Nr 3, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „INEX” Sp. z o.o., odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.). Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny tzn. źle została podana wartość podatku VAT.
  2. Oferta nr 7, Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe INTER – TECH Dorota Rogozińska Zakład Pracy Chronionej, odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.). Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny tzn. źle została podana wartość podatku VAT oraz cena brutto oferty

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Tel. 061 89 35 300

                                                                                             /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                             Wójt Gminy Komorniki

                                      

 

Rozdzielnik:

1.      „Ciepłownik” Sp. z o.o. , 62-064 Plewiska, ul Grunwaldzka 475

2.      Zakład Instalacji Sanitarnych Robert Dzięcielski, 62 – 800 Kalisz, ul. Fabryczna 1

3.      PIB „INEX” Sp. z o.o., 61 – 314 Poznań, ul. Michałowo 60

4.      Zakład Robót Inżynieryjnych P.U.H. Mieczysław Szczechowiak, 62 – 045 Pniewy,      ul. Konińska 28

5.      PRIB „Poznań” Sp. z o.o., 61 – 806 Poznań, ul. Św.Marcin 67

6.      Hydroland i Hydroinstal Sp. z o.o., 62-020 Swarzędz, Garby, ul. Transportowa 1

7.      P.U.H. INTER-TECH Dorota Rogozińska Zakład Pracy Chronionej, 60-163 Poznań,   ul. Ostrzeszowska 40

8.      Zinstal-Izol-Gaz Ferdynand Kaczor, 62-073 Ruchocice, ul. Ogrodowa 2/1

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06