Zawiadomienie o wyniku przetargu

2006.10.19 - Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego pn: " Budowa domu mieszkalnego, komunalnego w Plewiskach".

 Komorniki, dnia 19.10.2006 r.

WI 3410-3-6/06

L.dz. 4809/2006 r.Wg rozdzielnikaZawiadomienie


Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego „Budowa domu mieszkalnego, komunalnego w Plewiskach” prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Konsorcjum firm pn. : „Konsorcjum Ciepłownik/Nowbud”.


Uzasadnienie


Oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty:


  1. Nr 1 Przedsiębiorstwo „BEGIER” Henryk Begier i Synowie Spółka Jawna -oferta odrzucona z powodu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny (błędnie obliczony podatek VAT), błędu którego nie można poprawić na podstawie art. 88 – podstawa prawna Prawo zamówień publicznych art. 89 ust. 1 pkt. 6;

Ponadto zamawiający w trakcie postępowania wykluczył następujących wykonawców:


1. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Projektowe „Standard” Sp. z o.o. wykluczona

z powodu nie przedłużenia okresu związania z ofertą -podstawa prawna Prawo zamówień

publicznych art. 24 pkt.2 ust. 4


Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej.Rozdzielnik:

1. Przedsiębiorstwo „Begier”

Henryk Begier i Synowie Sp. Jawna Jelonek WÓJT GMINY

ul. Obornicka 8A, 62-002 Suchy Las

2 .Konsorcjum firm: Agencja Budowlana mgr inż. Jan Broda

KALDO Paweł Jędras i Firma TOMBUD

Tomasz Kurpisz KALDO/TOMBUD

ul. Antonińska 6, 64-100 Leszno

3. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-

-Projektowo „STANDARD” sp. z o.o.

ul. Wł. Jagiełły 32, 64-100 Leszno

4. KonsorcjumFirm: Ciepłownik/Nowbud

ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska

5 UGK WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06