Zawiadomienie o wyniku przetargu

2006.09.07 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Miodowej w Plewiskach.

 

3410-3-7/06

Komorniki, 2006-09-07

                                                                                                          Otrzymują

                                                                                                          Wszyscy Wykonawcy

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Urząd Gminy Komorniki informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Miodowej w Plewiskach zostało unieważnione na podstawie art. 93.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z odczytanym podczas  sesji otwarcia oświadczeniem Skarbnika Gminy Komorniki, zamawiający na przedmiotowe zadanie zamierza przeznaczyć kwotę 220.000 zł. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

 /-/ mgr inż Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

 

_________________________________

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi : Karolina Wilak

                               Tel. 061 89 35 300

 

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06