Zawiadomienie o wyniku przetargu

2006.08.21 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zmówienie na budowę kanalizacji sanitarnejw ulicy Miodowej w Plewiskach

 

3410-3-7/06

Komorniki, 2006-08-21

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Urząd Gminy Komorniki informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Miodowej w Plewiskach zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93.1  ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Uzasadnienie faktyczne: W terminie składania ofert do dnia 18.08.2006 r do godz. 12.00

nie wpłynęła żadana oferta

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, ktorych procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

 

 /-/ mgr inż. Jan Broda

    Wójt Gminy Komorniki

_________________________________

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela zamawiającego

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06