Zawiadomienie o wyniku przetargu

2006.07.24 Wybór oferty w przetargu "Na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego" dla UG Komorniki

           Treśc oficjalnego pisma w formacie PDF

 

 

Komorniki, dnia 24.07.06

 

OR.3410-1-3/06

Ldz. ……/2006

 

 

Wszyscy oferenci

wg rozdzielnika

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na „Dostawę  i oprogramowania komputerowego”, OR.3410-1-6/06

 

W oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami), w toku postępowania przetargowego Zamawiający dokonał następujących czynności:

 

A)     na podstawie art.24 ust.3 pkt 3 wykluczył oferty następujących firm:

 

A.1) Albit Firma Komputerowa Albert Przybylski, 64-100 Leszno, ul. Okrężna 16.

 

W dniu 17.07.2006 r. Zamawiający wezwał Oferenta do uzupełnienia oferty w zakresie dokumentów wymaganych w SIWZ do dnia 20.07.2006 godz. 10:00.  Oferent  nie udzielił wyjaśnień.

Z przedłożonej w ofercie kserokopii ubezpieczenia nie wynikało, że jest to dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej.  

 

A.2) ON-LINE Centrum Komputerowe  z sp. o.o., 61-728 Poznań, ul. 3 Maja 47

 

W dniu 17.07.2006 r. Zamawiający wezwał Oferenta do uzupełnienia oferty w zakresie dokumentów wymaganych w SIWZ do dnia 20.07.2006 godz. 10:00.  Pomimo uzupełnienia dokumentacji stwierdzono brak potwierdzenia - „Za zgodność z oryginałem” na wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego. Na przesłanej faksem kopii ww. wypisu na stronie 3,4,5 brakuje adnotacji „za zgodność z oryginałem” i podpisu osoby upoważnionej.  

 

A.3)  FHU Trzynastka –Plus Tomczyk Maciej, 62-060 Stęszew, ul. Dworcowa 14/16,

 

W dniu 17.07.2006 r. Zamawiający wezwał Oferenta do uzupełnienia oferty w zakresie dokumentów wymaganych w SIWZ do dnia 20.07.2006 godz. 10:00. Oferent nie uzupełnił braków i nie udzielił wyjaśnień.

W ofercie zabrakło następujących dokumentów:

- o braku zaległości w Urzędzie Skarbowym i ZUS

- potwierdzenia należytego wykonania dostaw

- polisy Odpowiedzialności Cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej

 

Ponadto, załączono kserokopię zaświadczenia z rejestru ewidencji działalności gospodarczej z datą  22.12.2004 r.

 

 

Oferty wykluczone uznaje się jednocześnie za odrzucone.

 


 

B)      na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2. odrzucił oferty następujących firm:

 

B.1) Intertrading Systems Technology Wielkopolska sp. z o.o. , 61-895 Poznań, ul.Towarowa 45.

 

W dniu 17.07.2006 r. Zamawiający wezwał Oferenta do uzupełnienia oferty w zakresie informacji wymaganych w SIWZ do dnia 20.07.2006 godz. 10:00. 

Pomimo udzielonych wyjaśnień w specyfikacji oferowanego sprzętu stwierdzono następujące niezgodności ze SIWZ:

 

a)       pkt III.1.a, III.1.b, III.1.c - komputery stacjonarne: brakuje nazwy producenta pamięci,  obudowa posiada wymiary 190 x 485 x 425 mm, klawiatura nie posiada podpórki pod nadgarstki

 

b)      pkt III.3.b – drukarka laserowa Samsung ML-2551N: brak informacji o odbiornikach papieru (tackach odbiorczych)

 

 

 

B.2) AtomPc Niedziela-Bośko Sp.j., 61-693 Poznań, ul.Piątkowska 70.

 

W dniu 17.07.2006 r. Zamawiający wezwał Oferenta do uzupełnienia oferty w zakresie informacji  wymaganych w SIWZ do dnia 20.07.2006 godz. 10:00. 

Pomimo udzielonych wyjaśnień w specyfikacji oferowanego sprzętu stwierdzono następujące niezgodności ze SIWZ:

 

a) pkt III.1.a, III.1.b, III.1.c  SIWZ  - komputery stacjonarne:

-         brak informacji dot. nazwy modelu zasilacza w obudowie, złącza dla PCI-E.

-         brak informacji dot. klawiatury: typu tradycyjnego,

-         brak informacji o niezawodności MTBF oraz wparcia technologii LightScribe dla napędu DVD.

-         dla karty graficznej PALIT XpertVision Radeon X550 128 MB DDR podano prędkość taktowania pamięci  200 Mhz a powinna być co najmniej 500Mhz, nie podano informacji o przepustowości pamięci, prędkości taktowania rdzenia.

 

 

 

B.3) PPUH Plus sp. z o.o., ul.  Gajowa 5 , 60-815 Poznań

 

W dniu 17.07.2006 r. Zamawiający wezwał Oferenta do uzupełnienia oferty w zakresie dokumentów wymaganych w SIWZ do dnia 20.07.2006 godz. 10:00. Oferent nie udzielił wyjaśnień.

W specyfikacji oferowanego sprzętu wystąpiły następujące niezgodności ze SIWZ:

 

a)          pkt III.1.a, III.1.b, III.1.c  SIWZ - komputery stacjonarne: podano nazwę producenta komputera (Komputronik), nazwę modelu (GeoPc) i wszystkie wymagane parametry - ale bez podania nazw podzespołów, takich jak np.: płyta główna, dysk twardy, monitor LCD.

 

b)         pkt III.2 SIWZ - komputery przenośne: podano tylko nazwę producenta ASUS bez nazwy modelu.  

 

c)          pkt . III.3 SIWZ – kolorowa drukarka laserowa: podano parametry zgodne ze SIWZ natomiast model OKI 3200 nie posiada karty sieciowej w standardzie.

 

d)         pkt III.3.b – drukarka laserowa Samsung ML-2551N: podano maksymalną pojemność podajnika wyjściowego 600 szt.,  brak informacji dot. wykorzystywania przez ww. drukarkę toneru o symbolu ML-2550DA.

 


 

B.4) Hardsoft Telekom, 60-166 Poznań, ul. Namysłowska 17/19

 

W dniu 17.07.2006 r. Zamawiający wezwał Oferenta do uzupełnienia oferty w zakresie dokumentów wymaganych w SIWZ do dnia 20.07.2006 godz. 10:00. Oferent nie udzielił wyjaśnień. 

 

W złożonej ofercie zadeklarowano termin płatności 21. Jednocześnie zaakceptowano projekt umowy, w którym zawarty jest zapis o 30 dniowym terminie płatności.

 

W specyfikacji oferowanego sprzętu wystąpiły następujące niezgodności ze SIWZ:

 

a) pkt III.1.a, III.1.b, III.1.c SIWZ  - komputery stacjonarne:

-         płyta główna: brak informacji o chipsecie ICH6, magistrali FSB prędkość 800Mhz, typu obsługiwanej pamięci (non-ECC, DIMM), ilości gniazd pamięci, ilości złączy PCI, zintegrowanej karty dźwiękowej, kontrolera USB, portów zewnętrznych.

-         pamięć: brak informacji o rodzaju: non-ECC, DIMM, PC3200, CL3

-         dysk twardy: brak informacji o średnim czasie dostępu, wytrzymałości w czasie pracy i spoczynku, maksymalnej głośności.

-         obudowa: brak informacji dotyczącej ilości kieszeni wewnętrznych i zewnętrznych 3,5”5,25”, Prescott Air Duct, wymiarach spełnienia norm WE, TAC. Brakuje informacji  dotyczących zasilacza: wszystkich poza wielkością mocy.

-         klawiatura: brak informacji o podpórce pod nadgarstki i informacji o „klawisz insert nad klawiszem delete”

-         myszka: brak informacji dot. ilości klawiszy, rolki przewijania, kształtu ergonomicznego

-         napęd DVD: brak informacji o wszystkich parametrach poza informacja o technologii Lightscribe.

-         monitor LCD: brak informacji o wszystkich parametrach poza wielością ekranu i terminem gwarancji.

-         karta grafiki (komputery z Pentium IV): brak informacji o wszystkich parametrach oprócz modelu chipsetu, wielkości pamięci, i wyjść TV, DVI

b) pkt. III.3.b SIWZ  – drukarka laserowa mono - brak informacji wykorzystaniu toneru o 
    symbolu ML-2550DA.

 

 

 

B.5) EWAM System Mariusz Rychlik, 61-749 Poznań, Ul. Św. Wojciech 27/1

 

W dniu 17.07.2006 r. Zamawiający wezwał Oferenta do uzupełnienia oferty w zakresie dokumentów wymaganych w SIWZ do dnia 20.07.2006 godz. 10:00. Oferent nie udzielił wyjaśnień.

 

W złożonej ofercie zadeklarowano termin płatności 14. Jednocześnie zaakceptowano projekt umowy, w którym zawarty jest zapis o 30 dniowym terminie płatności.

 

W specyfikacji oferowanego sprzętu wystąpiły następujące niezgodności ze SIWZ:

 

a) pkt III.1.a, III.1.b, III.1.c SIWZ  - komputery stacjonarne

-         brak nazwy producenta procesora

-         brak informacji o portach zewnętrznych na płycie głównej

-         brak nazwy producenta pamięci, brak informacji o typie pamięci DIMM, brak informacji o gwarancji co najmniej 60 miesięcy.

-         brak informacji o możliwości wymiany monitora na nowy w przypadku pojawienia się martwych pieli w przeciągu 30 dni od zakupu.

-         napęd DVD: brak obsługi technologii Lightscribe     

 

b) pkt III.3.b SIWZ  – drukarka laserowa mono ML-2251N

-         brak informacji wykorzystaniu toneru o symbolu ML-2550DA

-         prędkość druku 20 str./min zamiast 24 str./min

-         normatywny cykl pracy 30.000 str./miesiąc zamiast 100.000 str./miesiąc

-         pojemność podajnika automatycznego: 250 szt. zamiast 500 szt.

-         pojemność podajnika uniwersalnego: 50 szt. zamiast 100 szt;

-         pojemność podajników odbiorczych (tacki odiorczej): 150 szt. zamiast 250 szt.

-         brak podajnika odbiorczego (tacki odbiorczej)

-         ilość zainstalowanej pamięci: 16MB zamiast 32 MB

-         ilość maks. pojemności pamięci: 144MB zamiast  160MB

-         prędkość procesora: 166 Mhz zamiast 266 Mhz

-         brak emulacji Postscript v3

 

c) pkt III.3.d SIWZ  – drukarka atramentowa brak informacji o standardowych nośnikach: letter, executive, legal, transparent

 

 

 

B.6) Vector Computers Sp. z o.o., 61-408 Poznań, ul. B. Winiarskiego 56

 

W dniu 17.07.2006 r. Zamawiający wezwał Oferenta do uzupełnienia oferty w zakresie dokumentów wymaganych w SIWZ do dnia 20.07.2006 godz. 10:00.

Pomimo udzielonych wyjaśnień w specyfikacji oferowanego sprzętu stwierdzono następujące niezgodności ze SIWZ pkt III.1.a, III.1.b, III.1.c SIWZ  - komputery stacjonarne:

 

-                  podano „minimalną głośność” twardego dysku zamiast „maksymalna głośność” – 28 dB.

-         podano parametr monitora LCD, „jasność” o wartości 250 cd/m2 zamiast co najmniej 300 cd/m2

 

 

 

 

 

C)      dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Wymagania dot. SIWZ spełniły oferty dwóch firm:

1.       Kombit  - Jerzy Spychała, 61-699 Poznań, Os. Wichrowe Wzgórze 103, kwota brutto 44.593,44 PLN , gwarancja na całość dostawy 36 miesięcy.

2.       PHPU ZUBER, 50-116 Wrocław, Rynek 49, kwota brutto 50.171,28 PLN, gwarancja na  całość dostawy 36 miesięcy.

 

Zgodnie ze SIWZ, do oceny ofert użyto dwóch kryteriów:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena oferty

75

Gwarancja

25

 

Punkty zostały obliczone są wg następujących wzorów

 

Cena =

( cena najniższa : cena sprawdzana ) x 100 pkt

 

100 pkt. dla gwarancji = 36 miesięcy

Gwarancja =

60 pkt. dla gwarancji = 24 miesiące

 

20 pkt. dla gwarancji = 12 miesięcy

 

 

Oferta firmy Kombit – Jerzy Spychała – otrzymała łącznie 100.00 pkt.

Oferta firmy PHPU Zuber – otrzymała łącznie 91.66 pkt.

 

 

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy Kombit  - Jerzy Spychała, 61-699 Poznań, Os. Wichrowe Wzgórze 103.

 

 

O terminie podpisania umowy firma Kombit – Jerzy Spychała  zostanie powiadomiona osobnym pismem.

 

 

 /-/ Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Intertrading Systems Technology Wielkopolska sp. z o.o,. 61-895 Poznań ,ul.Towarowa 45,

2.       PHPU ZUBER, 50-116 Wrocław, Rynek 49

3.       AtomPc Niedziela-Bośko Sp.j., 61-693 Poznań

4.       Kombit  - Jerzy Spychała , 61-699 Oś., Wichrowe Wzgórze 103

5.       Albit Firma Komputerowa Albert Przybylski, 64-100 Leszno, ul. Okrężna 16

6.       PPUH Plus sp. z o.o., 60-815 Poznań, Gajowa 5

7.       ON-LINE Centrum Komputerowe  z sp. o.o., 61-728 Poznań, ul. 3 Maja 47,

8.       Hardsoft Telekom,60-166 Poznań, ul. Namysłowska 17/19

9.       EWAM System Mariusz Rychlik, 61-749 Poznań, Ul. Św. Wojciech 27/1

10.   Osoba odpowiedzialna za:

  • wytworzenie informacji: Jarosław Szajbe
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2006-07-24 13:37:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2006-07-24 14:03:06)
Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06