Zawiadomienie o wyniku przetargu

2006.05.05 - Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego na "Roboty remontowo-budowlane w Świetlicy Wiejskiej w Wirach"

Komorniki, dnia 14.04.2006r.

WI.3410-3-2/06(4)

 

„Ciepłownik” Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 475

62-064 Plewiska

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Roboty remontowo-budowlane w Świetlicy Wiejskiej w Wirach”

 

 

Urząd Gminy Komorniki zawiadamia, że Państwa oferta złożona w w/w postępowaniu przetargowym, została wybrana do realizacji przedmiotowego zadania.

 

Do przetargu zgłosili się następujący oferenci:

 

Oferta Nr 1 - ART BUD Roboty Ogólnobudowlane

                    Nowoczesne Aranżacje Wnętrz Artur Przybylski

                    Pl. Waryńskiego 8/3, 60-579 Poznań

                                                           cena ofertowa brutto:        61 904,18PLN

 

Oferta Nr 2 -          „Ciepłownik” Sp. z o.o.

                    ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska

                                                           cena ofertowa brutto:     58 917,18PLN

 

 

W sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z Wydziałem Inwestycji Urzędu Gminy Komorniki - pok. nr 18, tel. (0-61) 8935-300 lub (0-61) 8100 648.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych zawarte w dziale VI „Środki ochrony prawnej” (Dz.U. Dz 2004r., Nr 19 poz. 177)

 

Sprawę prowadzi: Joanna Pawlicka

tel. (0-61) 8100 648.

 

____________________________________

/-/ mgr inż. Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. Wszyscy oferenci – 2szt.
  3. Urząd Gminy Komorniki

WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06