Zawiadomienie o wyniku przetargu

2006.03.10 - Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego na zakup materiałów biurowych na 2006 rok

Komorniki, dnia 7.03.2006r.

OR.3410-1-1/06

 

 

 

„KOWALSKI.NET.PL” S.A.

ul. Akacjowa 4

62-002 Suchy Las

fax 0-61/ 811 79 01

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Zakup materiałów biurowych na rok 2006”

 

 

Urząd Gminy Komorniki zawiadamia, że Państwa oferta złożona w w/w postępowaniu przetargowym, została wybrana do realizacji przedmiotowego zadania.

 

Do przetargu zgłosili się następujący oferenci:

 

Oferta Nr 1 - „KOWALSKI.NET.PL” S.A.

                        ul. Akacjowa 4, 62-002 Suchy Las

                                                                       cena ofertowa brutto:      15 564,02PLN

 

 

Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu podpisania umowy należy zgłosić się do Wydziału Organizacyjnego – do pana Romana Sztandur – tel. 0-61/ 8100 643,

  

 

 

____________________________________

/-/ mgr inż. Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. Urząd Gminy Komorniki

WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06