Zawiadomienie o wyniku przetargu

2006.02.28 - Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego na przebudowę istniejącego obiektu na przedszkole w Plewiskach

 

Komorniki, dnia 27 lutego 2006 r.

WI 3410/16/24/06

CIEPŁOWNIK” Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 475

62-064 Plewiska

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pt. „Przebudowa istniejącego obiektu na przedszkole w Plewiskach”.

Urząd Gminy Komorniki zawiadamia, że w wyniku wniesionego protestu i jego uwzględnienia, dokonano powtórzenia czynności oceny wszystkich ofert pod kątem spełnienia warunków SIWZ.

Sprawdzeniu poddano 14 ofert , ponieważ jedna firma wycofała swoją ofertę, wnioskując o zwrot wpłaconego wadium.


Na podstawie powtórnej oceny, najkorzystniejszą ofertą , która została wybrana do wykonania przedmiotowego zadania jest oferta Nr 11 „CIEPŁOWNIK” Sp. z o.o. z Plewisk.


Z powodu błędów kosztorysowych odrzucono 5 ofert.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział IV „Środki ochrony prawnej”.


W sprawie podpisania umowy Wydział Inwestycji skontaktuje się z wybranym Wykonawcą.

/-/ Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki
 


Otrzymują:

1. Adresat

2. Oferenci – 13 x

3.WI a/a
 
Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06