Zawiadomienie o wyniku przetargu

2008.08.11 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę oświetlenia drogowego na ul.Południowej, Słonecznej, Cienistej i Promykowej w Wirach̶

 

Komorniki, dnia 22.07.2008 r.

IK. 3410-2 /2/ 08

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę oświetlenia drogowego na ul.Południowej, Słonecznej, Cienistej i Promykowej w Wirach prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Zakład  Instalatorstwo Elektryczne Tadeusz Domin  63-200 Jarocin, Cielcza, ul.Cmentarna 45 z ceną brutto oferty   102.854,24 zł

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. Zakład  Instalatorstwo Elektryczne Tadeusz Domin  63-200 Jarocin, Cielcza, ul.Cmentarna 45

   z ceną brutto oferty  102.854,24 zł

2. Elmont – Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o.  ul.Mickiewicza 28c,  62-025  Kostrzyn

   z ceną brutto oferty  175.451,20 zł

3. ELTEL  Sp. z o.o.    ul.Albańska 17,  60-123  POZNAŃ

   z  ceną brutto oferty  135.288,55 zł

4. Przedsiębiorstwo Usług Budowlano Montażowych „ELEKTROGROM” s.c.  Mariusz Stasiak,   

    Ryszard Stasiak, Edward Stasiak    64-410 Sieraków, ul.Leśna 28

   z  ceną brutto oferty    126.365,89 zł

5. JULMARTECH  Paweł Urbaniak    Masłowo,  ul.Matejki 13,    63-900 RAWICZ  

   z ceną brutto oferty    156.356,91  

6. Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych  ENERGO-TECH  Eugeniusz Pawlikowski

    ul.22 Lipca 7, 62-220  Niechanowo

   z ceną brutto oferty   172.357,99

7. Konsorcjum Firm  PHU FILBAR  Bartosz Maćkowiak ,  SEM  Sp.j  Zakład Elektrotechniczny

    Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak ,   62-051 Łęczyca, ul.Podgórna 6

   z ceną brutto oferty   120.780,00

8. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  „WAT” Marian Rzepecki

    Garzyn  ul.Kwiatowa 7,  64-120 Krzemieniewo

   z ceną brutto oferty  114.961,64

Uzasadnienie

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

                                                                   

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Klemczak

                                 tel. 061 8100 636

Otrzymują:

1.        Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.        Urząd Gminy Komorniki IK a/a

 

mgr inż.Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06