Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.11.02 - zawiadomienie o unieważnienieu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wywóz osadu nadmiernego

Komorniki, 02.11.2009 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Kanalizacyjnych „Łęczyca” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.  „Wywóz osadu nadmiernego” zostało unieważnione na podstawie art. 93.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Uzasadnienie faktyczne: W terminie składania ofert do dnia 29.11.2009 r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych – dział VI „ Środki ochrony prawnej”

 

 

 

 

 

 

 

 /-/ mgr inż. Piotr Wróblewski

Prezes PUK "Łęczyca" Sp z o.o.

 _____________________________

(imię i nazwisko)

Podpis przedstawiciela zamawiającego

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06