Zawiadomienie o wyniku przetargu

2010.09.07 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Remont dachu – wymiana pokrycia WDK Koźlak w Chomęcicach ”

3410-3-12/10                                                                                    Komorniki, 2010-09-06

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

Urząd Gminy Komorniki informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne pn: „Remont dachu – wymiana pokrycia WDK Koźlak w Chomęcicach zostało unieważnione na podstawie art. 93.ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Uzasadnienie faktyczne: W terminie składania ofert do dnia 02.09.2010 r. do godz. 10.00

nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Od niniejszej czynności nie przysługują środki ochrony prawnej – zgodnie z art. 180 ust. 2

Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

 

 

 

 

 

 

 

 

         WÓJT

 

mgr inż. Jan Broda

_________________________________

(imię i nazwisko)

podpis  przedstawiciela zamawiającego

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06