Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.04.25 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę ul.Dworcowej i ul.Podgórnej w Rosnówku, oraz ul.Skrytej (etap II) w Plewiskach"

Komorniki, dnia 25.04.2012 r.

IK.271.2.5.2012   

                                                                                            

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego naPrzebudowę ul.Dworcowej i ul.Podgórnej w Rosnówku, oraz ul.Skrytej (etap II) w Plewiskachprowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 15 złożona przez:  PUB „BRUKPOL” s.c. , Strzelce Wielkie 81c,  63-820  Piaski.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.  Usługi Ogólnobudowlane – Wielobranżowe Piotr Całus

Boruja Nowa 47,  64-300  Nowy Tomyśl

Oferta otrzymała 82,79 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

ul.Kasztanowa 7,  62-004  Czerwonak

Oferta otrzymała 76,74 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

3.  Zakład Robót Drogowych  Marek Dachtera

ul.Ks.Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała  87,30  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4. SKANSKA S.A.

ul. Gen.J.Zajączka 9, 01-518  Warszawa

Oferta otrzymała  79,45  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5.  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „INTER-TECH” Sp. z o.o.

ul.Fabianowska 188, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 95,65 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

6.  Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski

ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn,  62-010  Pobiedziska

Oferta otrzymała 85,05 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

7.  KONSORCJUM:

Z.U.W. JACH-GUM  Stanisław Jachimowski

Zakład Budowlano-Drogowy Robert Jachimowski

ul.Dukielska 12,  60-476  Poznań

Oferta otrzymała 0 pkt w jedynym kryterium – cena

 

8.  KONSORCJUM:

P.W. HYDROGAZ Zbigniew Kluj

PDI HYDROGAZ Waldemar Kluj

ul.Rosnowska 22,  60-101 Poznań

Oferta otrzymała  86,13 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

9. STRABAG  Sp. z o.o.

ul.Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Oferta otrzymała  82,03  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

10. VIGEN  Sp. z o.o.

ul.Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo

Oferta otrzymała  90,35  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

11.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK Sp. z o.o.

os.Winiary 22/3, 60-665 Poznań

Oferta otrzymała  80,08 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

12.  Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki

ul.Młyńska 56,  62-052  Komorniki

Oferta otrzymała  91,16 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

13.  Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „KAJA”

ul.28 Czerwca 1956r. Nr 392,  61-441 Poznań

Oferta otrzymała  77,46 pkt w jedynym kryterium – cena

 

14.  KONSORCJUM:

Zakład  Robót Drogowych Krystyna Michałkowska

ul.Północna 16, 62-050 Rogalinek

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  Roman Dyba Sp. z o.o.

ul.28 Czerwca 1956r. Nr  392 , 61-441 POZNAŃ

Oferta otrzymała  90,82 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

15.  PUB „BRUKPOL” s.c.

Strzelce Wielkie 81c,  63-820  Piaski

Oferta otrzymała  100,00 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 15  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

 

Wójt Gminy Komorniki

    mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06