Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.08.07 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa ul.Dworcowej w Wirach i Łęczycy"

Komorniki, dnia 07.08.2012 r.

IK.271.2.10.2012                                                                

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego naRozbudowę ul.Dworcowej w Wirach i Łęczycyprowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 złożona przez:  

Konsorcjum  RBD System Sp. z o.o. & Inter-Tech Sp. z o.o.  ul. Międzyborska 33A 60-162 Poznań; ul. Fabianowska 188 62-052 Komorniki.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.  POL-DRÓG KOŚCIAN” Sp. z o.o.

Bonikowo ul. Dworcowa 29, 64-000 Kościan

Oferta otrzymała:  99,95 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2.  EUROVIA POLSKA S.A.

     Bielany Wrocławskie, ul.Szwedzka 5,  55-040 Kobierzyce

Oferta otrzymała:   0 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

3.  SKANSKA S.A.

     ul.Gen.J.Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Oferta otrzymała  98,37 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4.  Konsorcjum:  RBD System Sp. z o.o. & Inter-Tech Sp. z o.o.

      ul. Międzyborska 33A 60-162 Poznań; ul. Fabianowska 188 62-052 Komorniki,

Oferta otrzymała 100,00 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5. Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.  – Lider Konsorcjum

     ul.28 Czerwca 1956r. Nr 392,  61-441 Poznań

Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska– Partner Konsorcjum

ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek

Oferta otrzymała 92,61 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

6.  STRABAG  Sp. z o.o.

     ul.Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Oferta otrzymała 96,39 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 4  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

                                                                                                            Z-ca Wójta Gminy Komorniki

                                                                                                                  inż. Aleksander Klemczak

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06