Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.08.06 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa parkingów o łącznej pow. 1.403,0 m2 dla samochodów osobowych na działkach o nr ewid. gruntu 13

Komorniki, dnia 06.08.2012 r.

IK.271.2.11.2012                                                                

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego naBudowę parkingów o łącznej pow. 1.403,0 m2 dla samochodów osobowych na działkach o nr ewid. gruntu 1310/1, 1310/4 i 1311/1 w Plewiskachprowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 złożona przez:  

Konsorcjum  RBD System Sp. z o.o. & Inter-Tech Sp. z o.o.  ul. Międzyborska 33A

60-162 Poznań;  ul. Fabianowska 188 62-052 Komorniki

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 1. PPUH Nortex Stanisław Konwisarz

Os. Jana III Sobieskiego 7/176 60-688 Poznań,   ocena oferty : 79,73 pkt

 1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba

ul. 28 czerwca 1956r. 392  61-441 Poznań, ocena oferty : 95,62 pkt

 1. „Lex” Wiesława Pastuszek

ul. Miła 1, 75-125 Koszalin, ocena oferty :   0 pkt

 1. Konsorcjum:  RBD System Sp. z o.o. & Inter-Tech Sp. z o.o.

ul. Międzyborska 33A 60-162 Poznań; ul. Fabianowska 188 62-052 Komorniki,

ocena oferty : 100,00 pkt

 1. Konsorcjum firm: Z.U.W. Jach-Gum Stanisław Jachimowski i Zakład Budowlano-Drogowy Robert Jachimowski

ul. Dukielska 12 60-476 Poznań, ocena oferty : 91,86 pkt

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stefan Klimczak

Chwalęcin 24 63-040 Nowe Miasto N/Wartą, ocena oferty : 90,21 pkt

 1. Usługi Ogólnobudowlane – Wielobranżowe Piotr Całus

Boruja Nowa 47 64-300 Nowy Tomyśl, ocena oferty : 97,34 pkt

 1. ZDP „Dachbud”

ul. Słoneczna 36 62-064 Plewiska, ocena oferty : 50,64 pkt

 1. Mardrog Maciej Kubacha

ul. Gruszkowa 6 64-020 Czempiń, ocena oferty : 80,67 pkt

 1. Dromel Jarosław Grześkowiak

ul. Brzozowa 47 61-429 Poznań, ocena oferty :  85,51 pkt

 1. Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk Sp. j.

ul. Porannej Rosy 3 62-023 Kamionki, ocena oferty : 86,55 pkt

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 4  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

                                                                                                            Z-ca Wójta Gminy Komorniki

                                                                                                                  inż. Aleksander Klemczak
Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06