Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.08.02 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn "Dostawa wraz z montażem agregatu prądotwórczego o mocy 400 kVA dla oczyszczalni ścieków w Łęczycy w Gm

Komorniki, dnia 02.08.2012 r.

WI .271.1.11.2012

L.dz. 3356 /2012

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. dalej pzp) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę  wraz z montażem agregatu prądotwórczego o mocy 400 kVA dla oczyszczalni ścieków  w Łęczycy w Gminie Komorniki”, prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: AGREGATY  POLSKA CEZARY BIELAK,  60 – 650 Poznań, ul. Obornicka 258/A  z ceną brutto: 149.444,41 zł

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.GENPOWER  Bartosz Dybowski 62-045 Pniewy, Buszewo 33, cena brutto  138.252,00 zł- oferta odrzucona

2.Firma Produkcyjno-Handlowa AKMEL Andrzej Kiciński, 39-300 Mielec, Wola Mielecka 369 ,cena brutto 156.133,19 zł- oferta odrzucona

3.AGREGATY PEX-POOL PLUS Janusz Kania, 39-200 Dębica, ul. Metalowców 35, cena brutto 140.097,00 zł- oferta odrzucona

4.AGREGATY POLSKA Cezary Bielak ,60-550 Poznań, ul. Obornicka 258 A, cena brutto 149.444,41 zł - oferta otrzymała 100 pkt.

 

Uzasadnienie

 

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt. w jedynym kryterium – cena.

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi po 08.08.2012 r.

 

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

 

                                                                                                                                         mgr inż. Jan Broda

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy Komorniki

 

               

Sprawę prowadzi: Joanna Pawlicka

                                Insp. ds. inwestycji i remontów

                               Tel. 061 8 100 667

Otrzymują:

1.    Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.    Urząd Gminy Komorniki WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06