Zawiadomienie o wyniku przetargu

2021.03.08 - Zawiadomienie o wyniku postępowania na "Pełnienie obowiązków zespołu wsparcia technicznego oraz świadczenia usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia inwestyc

dot. postępowania na Pełnienie obowiązków zespołu wsparcia technicznego oraz  świadczenia usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:  „Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach zadania pn.: Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Kolejowej w Plewiskach wraz z budową przyległego układu drogowego,w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego  kat. B w km 314,512 linii kolejowej nr 3w ul. Kolejowej, w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”

 

informacja o wyborze oferty - 8.03.2021 r.

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06