Zawiadomienie o wyniku przetargu

2020.04.07 - zawiadomienie o wyniku postępowania na Przebudowę kanalizacji deszczowej w m. Plewiska na działkach o numerach ewidencyjnych 1080/3, 1091/17, 1093

dot. postępowania na Przebudowę kanalizacji deszczowej w m. Plewiska na działkach o numerach ewidencyjnych 1080/3, 1091/17, 1093 w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w drodze 2KD-D w Plewiskach”

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 07.04.2020 r.

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06