Zawiadomienie o wyniku przetargu

2019.10.22 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Przebudowę drogi gminnej nr 326039P ul. Tęczowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej dwukierunkowej w m. Głuchowo

dot. Przebudowy drogi gminnej nr 326039P ul. Tęczowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej dwukierunkowej w m. Głuchowo w ramach zadania pn.: „Rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także poprawa ich jakości poprzez budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 na odcinku Szreniawa - Rosnówko wraz z węzłem przesiadkowym w Rosnówku oraz budowę ścieżek rowerowych w Komornikach i Głuchowie”

informacja o unieważnieniu postępowania - 22.10.2019 r.

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06