Zawiadomienie o wyniku przetargu

2019.10.25 - Zawiadomienie o wyniku postępowania na „Przebudowę ulicy 1 Maja w Rosnówku w zakresie przebudowy chodnika"

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Przebudowę ulicy 1 Maja w Rosnówku w zakresie przebudowy chodnika w ramach zadania pn.: „Budowa chodników przy ulicach w Komornikach, Wirach, Rosnówku, Głuchowie, Chomęcicach, Plewiskach, Walerianowie, Szreniawie i Łęczycy” - 25.10.2019 r.

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06