Zawiadomienie o wyniku przetargu

2019.05.07 - Zawiadomienie o wyniku postępowania na „„Budowę parkingu do obsługi węzła przesiadkowego w rejonie ul. Dworcowej w miejscowości Rosnówko – etap II”

zawiadomienie o wyniku postępowania na „Budowę parkingu do obsługi węzła przesiadkowego w rejonie ul. Dworcowej w miejscowości Rosnówko – etap II” w ramach zadania inwestycyjnego  pn.: Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowego w Rosnówku oraz zakup 4 autobusów - 7.05.2019 r.

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06