Zawiadomienie o wyniku przetargu

2017.12.15 - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Komorniki

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          Komorniki, 15 grudnia 2017 r. 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu na usługi społeczne

na podstawie art. 138o ustawy o wartości poniżej 700 000 euro

 

na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

na rzecz Urzędu Gminy Komorniki”.

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję,
iż Zamawiający w wyniku oceny jedynej złożonej oferty dokonał wyboru oferty Wykonawcy:

 

Poczta Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8,

00-940 Warszawa

(oferta nr 1)

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta uzyskała 80 punktów, w tym:

Cena – 80 pkt

Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację – 0 pkt

 

Zastępca Wójta

Tomasz Stellmaszyk

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06