Zawiadomienie o wyniku przetargu

2017.12.11 - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Ko

ZP.271.5.2017

 

 

 

Komorniki, 11 grudnia 2017 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

 

na „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Komorniki”.

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję,
iż Zamawiający w wyniku oceny jedynej złożonej oferty dokonał wyboru oferty Wykonawcy:

 

EURO TAXI Hanna Florczak

ul. Kacza 17

60-106 Poznań

(oferta nr 1)

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta uzyskała 100 punktów, w tym:

Cena – 60 pkt

Czas reakcji na zgłoszenie o awarii – 30 pkt

Rok produkcji samochodu specjalistycznego – 10 pkt

 

 

Zastępca Wójta Gminy Komorniki

Tomasz Stellmaszyk

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06