Zawiadomienie o wyniku przetargu

2017.10.09 - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na przebudowę ul. Fabianowskiej odcinek I w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Fabianowskiej wraz z kanalizacją

ZP.271.2.2017

 

 

 

Komorniki, 9 października 2017 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

 

na przebudowę ul. Fabianowskiej odcinek I w ramach zadania pn.:

Przebudowa ul. Fabianowskiej wraz z kanalizacją deszczową w Komornikach (etap II)”

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż Zamawiający w wyniku oceny złożonych ofert dokonał wyboru oferty Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe INTER-TECH Spółka z o.o.

ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki

(oferta nr 2)

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta uzyskała największą liczbę punktów: 97,20, w tym:

Cena – 57,20 pkt

Okres gwarancji – 30 pkt

Termin realizacji – 10 pkt

 

największą liczbę punktów: 97,60 pkt za rozwiązanie wariantowe, w tym

Cena – 57,60 pkt

Okres gwarancji – 30 pkt

Termin realizacji – 10 pkt

 

 

Punktacja pozostałej oferty niepodlegającej odrzuceniu:

Oferta nr 1 złożona przez Lider INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp.k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, Partner INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

Oferta otrzymała: 90 pkt, w tym

Cena – 60 pkt

Okres gwarancji – 30 pkt

Termin realizacji – 0 pkt

Oferta otrzymała: 90 pkt za rozwiązanie wariantowe, w tym

Cena – 60 pkt

Okres gwarancji – 30 pkt

Termin realizacji – 0 pkt

 

                                                                                                                                                            Wójt Gminy Komorniki

                                                                                                                                                                                                                                 mgr inż Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06