Zawiadomienie o wyniku przetargu

2017.09.11 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego pn. "Budowa ul. Żwirowej w Komornikach

Komorniki, dnia 11.09.2017 r.

IK.271.5.2017                                                         

Wg rozdzielnika

 


I N F O R M A C J A          Na podstawie art. 92 ust. 1  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: Budowa ul. Żwirowej w Komornikach prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez firmę  PUB BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1. PUB BRUKPOL Sp. z o.o.

Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski.

Oferta otrzymała 60,00 pkt. za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 20 pkt. za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 100 pkt.

 

2. Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki

os. Kazimierza Wielkiego14a/1, 62-200 Gniezno

Oferta otrzymała 54,77 pkt.  za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 20 pkt. za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 94,77 pkt.

 

3. Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski

ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

Oferta otrzymała 47,32 pkt.  za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 20 pkt. za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 87,32 pkt.

 

4. Vigen Plus Sp. z o.o.

ul. Janiny Omańkowskiej 108, 60-465 Poznań

Oferta otrzymała 57,17 pkt. za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 20 pkt za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 97,17 pkt.

 

5. RDR Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak

Oferta otrzymała 50,48 pkt.  za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 0 pkt. za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 70,48 pkt.

 

      

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 1  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt. w łącznym zestawieniu kryteriów oceny ofert, to jest :  cena + gwarancja + termin realizacji. Wybrany wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a nadto nie zachodzą co do wykonawcy podstawy do jego wykluczenia lub odrzucenia oferty.          

 

                                                

                                                                                                             /-/z up. Wójta

Z-ca Wójta Gminy Komorniki

  mgr. Tomasz Stellmaszyk

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06