Zawiadomienie o wyniku przetargu

2017.07.12. - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont Domu Kultury „Koźlak” w Chomęcicach

 

Komorniki, dnia 12.07.2017 r.

WI.271.4.2017

L.dz. 2306/2017

 

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                   z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) (dalej pzp) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Remont Domu Kultury „Koźlak” w Chomęcicach” prowadzonym przez Gminę Komorniki, w trybie przetargu nieograniczonego.

 

CZĘŚĆ 1

Remont pomieszczeń w Domu Kultury „Koźlak”

za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez .Budled Sp. z o.o. ul. Skórzewska 35 Wysogotowo 62-081 Przeźmierowo Budynek J pok. 215.

 

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:     

1.             ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Roman Nawrot 62-041 Puszczykowo ul. Bema 11:                              

-  punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 54,79 pkt

-  punktacja przyznana w kryterium „Okres gwarancji” – 24,00 pkt

-  łączna punktacja – 78,79 pkt

 

2.        Budled Sp. z o.o. ul. Skórzewska 35 Wysogotowo 62-081 Przeźmierowo Budynek J pok. 215:                 

-   punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 60,00 pkt

-   punktacja przyznana w kryterium „Okres gwarancji” – 40 pkt

-   łączna punktacja – 100,00 pkt

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego – 100,00 pkt.

 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono                            w dziale VI pzp - „Środki ochrony prawnej”.

 

CZĘŚĆ 2

Wykonanie wentylacji z klimatyzacją za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez

Budled Sp. z o.o. ul. Skórzewska 35 Wysogotowo 62-081 Przeźmierowo Budynek J pok. 215.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:     

2.             ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Roman Nawrot 62-041 Puszczykowo ul. Bema 11:                              

-  punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 60,00 pkt

-  punktacja przyznana w kryterium „Okres gwarancji” – 24,00 pkt

-  łączna punktacja – 84,00 pkt

 

2.        Budled Sp. z o.o. ul. Skórzewska 35 Wysogotowo 62-081 Przeźmierowo Budynek J pok. 215:                 

-   punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 56,32 pkt

-   punktacja przyznana w kryterium „Okres gwarancji” – 40 pkt

-   łączna punktacja – 96,32 pkt

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego – 96,32 pkt.

 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono                            w dziale VI pzp - „Środki ochrony prawnej”.

 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie  odrzucono żadnej oferty.

Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnych wykonawców.

 

 

 

 

          z up. Wójta

mgr Tomasz Stellmaszyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Wiesław Rządkowski

Pod. Insp. ds. inwestycji i remontów

tel. 61 8 100 668

 

Otrzymują:

1.     Adresat – wg rozdzielnika

2.     Urząd Gminy Komorniki - WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06