Zawiadomienie o wyniku przetargu

2017.07.07. - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup wyposażenia do budowanego kompleksu szkolnego w Plewiskach - II etap

Komorniki, dnia 07.07.2017 r.

WI .271.5.2017

L.dz. 2280/2017

 

 

Zawiadomienie

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) (dalej pzp) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Zakup wyposażenia do budowanego kompleksu szkolnego  w Plewiskach – II etap prowadzonym przez Gminę Komorniki, w trybie przetargu nieograniczonego

 

CZĘŚĆ 1

Meble szkolne i wyposażenie za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Mikomax Poznań Sp. z o.o., ul. Obornicka 245, 60-693 Poznań.

 

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:                       

1.              Mikomax Poznań Sp. z o.o., ul. Obornicka 245, 60-693 Poznań:

-        punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 60,00 pkt

-        punktacja przyznana w kryterium „Okres gwarancji” – 35 pkt

-        punktacja przyznana w kryterium „Czas usunięcia uszkodzenia od momentu przyjęcia zgłoszenia uszkodzenia” – 2,5 pkt

-        łączna punktacja – 97,5 pkt

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego – 97,5 pkt.

 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w dziale VI pzp - „Środki ochrony prawnej”.

 

CZĘŚĆ 2

Meble biurowe i wyposażenie za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Mikomax Poznań Sp. z o.o., ul. Obornicka 245, 60-693 Poznań.

 

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:                       

1.              Mikomax Poznań Sp. z o.o., ul. Obornicka 245, 60-693 Poznań:

-        punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 60,00 pkt

-        punktacja przyznana w kryterium „Okres gwarancji” – 35 pkt

-        punktacja przyznana w kryterium „Czas usunięcia uszkodzenia od momentu przyjęcia zgłoszenia uszkodzenia” – 2,5 pkt

-        łączna punktacja – 97,5 pkt

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego – 97,5 pkt.

 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w dziale VI pzp - „Środki ochrony prawnej”.

 

 

 

 

                                                                                                                                                  /-/

 

                                                                                                                                               WÓJT

                                                                                                                                     mgr inż . Jan Broda

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aleksandra Kaczan

Insp. ds. inwestycji i remontów

tel. 61 8 100 668

 

Otrzymują:

1.     Adresat – wg rozdzielnika

2.     Urząd Gminy Komorniki - WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06