Zawiadomienie o wyniku przetargu

2017.04.28 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ul. Poznańskiej w Chomęcicach"

Komorniki, dnia 28.04.2017r.

IK.271.4.2017                                                         

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ul. Poznańskiej w Chomęcicach” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane RAWO Przemysław Rakiewicz – Lider Konsorcjum

ul. Broniewskiego 18, 62-740 Tuliszków

FUR-BUD Joanna Furmaniak-Misiak, Karol Misiak s.c. – Partner Konsorcjum

ul. Górki 5b, 63-210 Żerków

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1. BUD-AN Sp. z o.o.

ul. K. Zaremby 2/3, 62-740 Tuliszków

Oferta otrzymała 53,77 pkt. za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 20 pkt. za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 93,77 pkt.

 

2. Konsorcjum firm

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane RAWO Przemysław Rakiewicz – Lider Konsorcjum

ul. Broniewskiego 18, 62-740 Tuliszków

FUR-BUD Joanna Furmaniak-Misiak, Karol Misiak s.c. – Partner Konsorcjum

ul. Górki 5b, 63-210 Żerków

Oferta otrzymała 60,00 pkt.  za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 20 pkt. za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 100,00 pkt.

 

3. Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Sp. K.

Kokoszki 25, 62-330 Nekla

Oferta otrzymała 54,47 pkt.  za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 20 pkt. za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 94,47 pkt.

 

4. Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne KAJA

ul. 28 Czerwca 1956r. 392, 61-441 Poznań

Oferta otrzymała 57,66 pkt. za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 20 pkt za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 97,66 pkt.

 

5. Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlano – Transportowe Ander-87 Tomasz i Grzegorz Janaszak

ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała 37,13 pkt.  za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 20 pkt. za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 77,13 pkt.

 

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 2  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt. w łącznym zestawieniu kryteriów oceny ofert, to jest :  cena + gwarancja + termin realizacji. Wybrany wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a nadto nie zachodzą co do wykonawcy podstawy do jego wykluczenia lub odrzucenia oferty.  

 

/-/z up. Wójta

Z-ca Wójta Gminy Komorniki

       mgr. Tomasz Stellmaszyk                 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06