Zawiadomienie o wyniku przetargu

2017.03.22 - zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pnWykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na potrzeby wybudowania Centrum Tradycji i Kultury w K

 

Komorniki, dnia 22.03.2017 r.

WI.271.2.2017

L.dz. 933/2017

Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) (dalej pzp) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego naWykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na potrzeby wybudowania Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach wraz z otoczeniem” prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki, w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez APA ARCHES sp. z o.o. sp.k.   ul.Jawornicka 8/229, 60-161 Poznań.

 W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:                       

1.     Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji „Allplan” Sp z o.o., ul. Mahoniowa 14,  85-390  Bydgoszcz                                                                                

-   punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 15,22 pkt

-   punktacja przyznana w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” - 15 pkt

-  punktacja przyznana w kryterium „Warunki płatności ” - 20pkt

-   łączna punktacja – 50,22 pkt

2.         AN ARCHI GROUP Sp. z o.o. ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice

-  punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 25,20 pkt

-    punktacja przyznana w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do  realizacji zamówienia” - 20 pkt

-   punktacja przyznana w kryterium „Warunki płatności” – 0 pkt

-  łączna punktacja – 45,20 pkt

3.            Kwadratura Sp. z o.o.  Al. Niepodległości 130 l.35, 02-554 Warszawa  

- punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 25,28 pkt

-  punktacja przyznana w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” -20 pkt

-  punktacja przyznana w kryterium „Warunki płatności” - 20 pkt

-  łączna punktacja – 65,28  pkt

4.         „Sound&Space Sp. z o.o.    ul.W.Biegańskiego 61a,  60-682 Poznań  :

-  punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 53,95 pkt

- punktacja przyznana w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do  

  realizacji zamówienia” - 20 pkt

-  punktacja przyznana w kryterium „Warunki płatności” – 20 pkt

-  łączna punktacja – 93,95 pkt

5.         PPUH VITARO Wojciech Jędrzejczyk  ul.J.Gagarina 32a lok.8,  00-754 Warszawa

-   punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 43,45 pkt

-   punktacja przyznana w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” - 15 pkt

-   punktacja przyznana w kryterium „Warunki płatności” – 20 pkt

-   łączna punktacja – 78,45 pkt

6.         Marcin Furtak Pracowania Projektowa F-11 ul. Grochowska 6B,  31-521 Kraków

-   punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 36,21 pkt

-  punktacja przyznana w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” - 20 pkt

-   punktacja przyznana w kryterium „Warunki płatności” – 20 pkt

-   łączna punktacja – 76,21 pkt

7.         DEMIURG  sp. z o.o. sp.k  ul.Lubeckiego 2,   60-348 Poznań

-   punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 40,69 pkt

-   punktacja przyznana w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” - 20 pkt

-   punktacja przyznana w kryterium „Warunki płatności” – 20 pkt

-   łączna punktacja – 80,69 pkt

8.         AKPB Architekci  Piotr Bartosik  os.Wichrowe Wzgórze 36/70 61-699 Poznań 

-  punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 28,01pkt

-  punktacja przyznana w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do

  realizacji zamówienia” – 15 pkt

-  punktacja przyznana w kryterium „Warunki płatności” – 5 pkt

-  łączna punktacja – 48,01pkt

9.         PTB NICKEL Sp. z o.o.  ul.Obornicka 6B  Jelonek k/Poznania 62-002 Suchy Las  

-  punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 57,83 pkt

-  punktacja przyznana w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” - 20 pkt

-  punktacja przyznana w kryterium „Warunki płatności” – 20 pkt

-  łączna punktacja – 97,83 pkt

10.      APA ARCHES sp. z o.o. sp.k.    ul.Jawornicka 8/229   60-161 Poznań

-  punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 60 pkt

-  punktacja przyznana w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” - 20 pkt

-  punktacja przyznana w kryterium „Warunki płatności” – 20 pkt

- łączna punktacja – 100 pkt

11.      ARCHICE sp. z o.o sp.k.   ul.Garncarska5,  70-377 Szczecin

-  punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 34,95 pkt

-  punktacja przyznana w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” - 20 pkt

-  punktacja przyznana w kryterium „Warunki płatności” – 20 pkt

-  łączna punktacja – 74,95 pkt

12.      Pracownia Architektoniczna VOWIE STUDIO PLUS al.Jana Pawła II 20, 64-500 Szamotuły

-   punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 43,45 pkt

-  punktacja przyznana w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” - 20 pkt

- punktacja przyznana w kryterium „Warunki płatności” – 20 pkt

-   łączna punktacja – 83,45 pkt

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego - 100 pkt.

 

 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w dziale VI pzp - „Środki ochrony prawnej”.

 

 

 

 

                                                                                            /-/

                                                                             mgr Tomasz Stellmaszyk

                                                                          Z-ca Wójta Gminy Komorniki

 

 

 

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Insp. ds. inwestycji i remontów

                              

 

 

Otrzymują:

1.       Adresat – wg rozdzielnika

2.       Urząd Gminy Komorniki WI a/

 

 

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06