Zawiadomienie o wyniku przetargu

2017.03.08 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Budowa ul. Antonio Vivaldiego w Szreniawie oraz ul. Piaskowej w Komornikach”

Komorniki, dnia 08.03.2017 r.

IK.271.1.2017                                                         

Wg rozdzielnika

 

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Budowa ul. Antonio Vivaldiego w Szreniawie oraz ul. Piaskowej w Komornikach” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez firmę: 

Brukarstwo Kasprzak Sp. z o.o. ul. D. Cieszyńskiego 10, 63-720 Koźmin Wlkp.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.   Konsorcjum firm:

BUD-AN Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

ul. K. Zaremby 2/3, 62-740 Tuliszków

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane RAWO Przemysław Rakiewicz – Partner Konsorcjum

ul. Broniewskiego 18, 62-740 Tuliszków

Oferta otrzymała 43,14 pkt. za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 20 pkt. za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 83,14 pkt.

 

2. Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Sp. K.

Kokoszki 25, 62-330 Nekla

Oferta otrzymała 55,47 pkt.  za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 0 pkt. za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 75,47 pkt.

 

3. PUH BUD-BRUK Ryszard Mielcarek

Ul. Wybickiego 7, 62-020 Czempiń

Oferta otrzymała 58,44 pkt.  za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 0 pkt. za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 78,44 pkt.

 

4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak

Oferta otrzymała 54,40 pkt. za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 0 pkt za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 74,40 pkt.

 

5. Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne KAJA

ul. 28 Czerwca 1956r. 392, 61-441 Poznań

Oferta otrzymała 55,37 pkt.  za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 20 pkt. za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 95,37 pkt.

 

6. Konsorcjum firm:

Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski– Lider Konsorcjum

ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

ZAKŁAD BUDOWLANO – DROGOWY Robert Jachimowski– Partner Konsorcjum

ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

Oferta otrzymała 50,30 pkt. za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 20 pkt. za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 90,30 pkt.

 

7. Brukarstwo Kasprzak Sp. z o.o.

ul. D. Cieszyńskiego 10, 63-720 Koźmin Wlkp.

Oferta otrzymała 60,00 pkt.  za oferowaną cenę, 20 pkt za udzieloną gwarancje, 20 pkt za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 100,00 pkt.

 

8. PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski

Oferta otrzymała 50,32 pkt.  za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 20 pkt. za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 90,32 pkt.

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 7  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt. w łącznym zestawieniu kryteriów oceny ofert, to jest :  cena + gwarancja + termin realizacji. Wybrany wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a nadto nie zachodzą co do wykonawcy podstawy do jego wykluczenia lub odrzucenia oferty. 

  /-/z up. Wójta

Z-ca Wójta Gminy Komorniki

  mgr. Tomasz Stellmaszyk 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06