Zawiadomienie o wyniku przetargu

2017.03.08. - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chomęcicach"

Komorniki, dnia 08.03.2017 r.

WI.271.1.2017

L.dz. 693/2017

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) (dalej pzp) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Chomęcicach, prowadzonym przez Gminę Komorniki, w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: OBUD Michał Budzinski, ul. 27 Grudnia 14,      62-065 Grodzisk Wielkopolski.

 

 W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:                       

1.       OBUD Michał Budzinski, ul. 27 Grudnia 14, 62-065 Grodzisk Wielkopolski:

-          punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 60,00 pkt

-          punktacja przyznana w kryterium „Termin zapłaty” - 5 pkt

-          punktacja przyznana w kryterium „Okres gwarancji” – 25 pkt

-          punktacja przyznana w kryterium „Termin realizacji” – 10 pkt

-          łączna punktacja – 100,00 pkt

2.       Firma Ogólnobudowlana „IZO-BUD” Piotr Kwiatkowski, ul. Ogrodowa 45, 62-070 Dopiewo:

-          punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 51,46 pkt

-          punktacja przyznana w kryterium „Termin zapłaty” - 5 pkt

-          punktacja przyznana w kryterium „Okres gwarancji” – 25 pkt

-          punktacja przyznana w kryterium „Termin realizacji” – 10 pkt

-          łączna punktacja – 91,46 pkt

3.       Ciepłownik Ekoinwestycje  Sp z o.o. Sp.k., ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska:

-          punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 45,81 pkt

-          punktacja przyznana w kryterium „Termin zapłaty” - 5 pkt

-          punktacja przyznana w kryterium „Okres gwarancji” – 25 pkt

-          punktacja przyznana w kryterium „Termin realizacji” – 10 pkt

-          łączna punktacja – 85,81 pkt

4.          Zakład Usług Budowlanych Robert Łukasik, Zieleń 86, 62-240 Trzemeszno - oferta nie otrzymała punktów

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego - 100 pkt.

 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w dziale VI pzp - „Środki ochrony prawnej”.

                                              

     /-/z up. Wójta

 mgr Tomasz Stellmaszyk

      Zastępca Wójta Gminy

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Kaczan

Insp. ds. inwestycji i remontów

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06