Zawiadomienie o wyniku przetargu

2017.01.10 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku komunalnego wielorodzinnego z budynkami gospodarczymio

 

Komorniki, dnia 10.01.2017 r.

WI.271.7.2016

L.dz. 47/2017

Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) (dalej pzp) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na budowę budynku komunalnego wielorodzinnego z budynkami gospodarczymi, prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki, w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: „KANROD” Dariusz Dorna, ul. Mężykowska 2B/5, 64 – 735 Miały.

 W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:                       

1.       KAD Sp. z o.o, ul. Chopina 23/124,  62-800 Kalisz :

-          punktacja przyznana w kryterium „Cena” - 49,70 pkt

-          punktacja przyznana w kryterium „Termin zapłaty” - 10 pkt

-          punktacja przyznana w kryterium „Okres gwarancji” - 30pkt

-          łączna punktacja – 89,70 pkt

2.       Ciepłownik Ekoinwestycje  Sp z o.o. Sp.k., ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska :

-        punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 51,59pkt

-        punktacja przyznana w kryterium „Termin zapłaty” - 10 pkt

-         punktacja przyznana w kryterium „Okres gwarancji” - 25 pkt

-         łączna punktacja – 86,59 pkt

3.          HYDRO-MARKO Sp. z o.o.  Sp.k.,  ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin:

-        punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 45,66 pkt

-        punktacja przyznana w kryterium „Termin zapłaty” - 10 pkt

-        punktacja przyznana w kryterium „Okres gwarancji” - 20 pkt

-        łączna punktacja – 75,66 pkt

4.       „KANROD” Dariusz Dorna, ul. Mężykowska 2B/5, 64-735 Miały:

-        punktacja przyznana w kryterium „Cena” 60 pkt

-        punktacja przyznana w kryterium „Termin zapłaty” - 10 pkt

-        punktacja przyznana w kryterium „Okres gwarancji” - 25 pkt

-        łączna punktacja – 95,00 pkt

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego - 95 pkt.

 

 

 

 

                                                                                    /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                                                              Wójt Gminy Komorniki

 

 

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Insp. ds. inwestycji i remontów

 

                              

 

 

 

Otrzymują:

1.       Adresat – wg rozdzielnika

2.       Urząd Gminy Komorniki WI a/a

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06