Zawiadomienie o wyniku przetargu

2016.08.11 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa ul.Polnej w Chomęcicach – etap I"

Komorniki, dnia 11.08.2016 r.

IK.271.2.2016                                                         

Wg rozdzielnika

 

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: Budowa ul.Polnej w Chomęcicach – etap I prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez firmę:  Zakład Robót Wielobranżowych Marek KubiaczykKokoszki 25, 62-330 Nekla

 

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.   Konsorcjum firm:

Lider: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp. k.

Partner: INFRAKOM Sp. z o.o.

ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

Oferta otrzymała 70,29 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 80,29 pkt

 

2. PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski

Oferta otrzymała 78,64 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 88,64 pkt

 

3. PUH BUD-BRUK  Ryszard Mielcarek

ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń

Oferta otrzymała 64,96 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 74,96 pkt

 

4. Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki

ul. Młyńska 56, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 0 pkt  za oferowaną cenę, oraz 0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 0 pkt

 

5.  Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera

ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała 83,76 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 93,76 pkt

 

6.  TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

Oferta otrzymała 0 pkt  za oferowaną cenę, oraz 0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 0 pkt

 

7.  Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk

Kokoszki 25, 62-330 Nekla

Oferta otrzymała 90,0 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 100,0 pkt

 

8.  Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski

Borowo Młyn, ul. Starych Wierzb 17, 62-010 Pobiedziska

Oferta otrzymała 0 pkt  za oferowaną cenę, oraz 0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 0 pkt

 

9.  BRUKARSTWO  KASPRZAK Sp. z o.o.

ul. D. Cieszyńskiego 10, 63-720 Koźmin Wielkopolski

Oferta otrzymała 88,61 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 98,61 pkt

 

10.  Konsorcjum firm:

Lider: Zakład Robót Drogowych ROGALINEK Krystyna Michałowska

ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek

Partner: WODAN INSTALACJE SANITARNE –ANDRZEJ SZYPURA

ul. Lipowa 20, 62-031 Luboń

Oferta otrzymała 0 pkt  za oferowaną cenę, oraz 0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 0 pkt

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta nr 7  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w  łącznym zestawieniu kryteriów:  cena + gwarancja .

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                         Wójt  Gminy Komorniki

                                                                                                         

                                                        mgr inż. Jan Broda

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                                      

mgr inż. Michalina Węgrzynowska

Inspektor ds.budowy i remontów dróg.

Otrzymują:

1.Wszyscy oferenci

2.Urząd Gminy Komorniki IK a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06