Zawiadomienie o wyniku przetargu

2016.08.10. - Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na kompleksie szkolnym w Plewiskach przy ul. Prof. W. Strażewicza"

Komorniki, dnia 10.08.2016 r.

WI .271.3.2016

L.dz. 2809/2016

 

Zawiadomienie

 

                Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) (dalej pzp) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowa instalacji fotowoltaicznej na kompleksie szkolnym                 w Plewiskach przy ul. Prof. W. Strażewiczaprowadzonym przez Gminę Komorniki, w trybie przetargu ograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: EKO-SOLAR Sp. z o.o., Wszeradów 2, 46-100 Namysłów z ceną brutto: 517.814,26 zł i gwarancją: 15 lat dla inwerterów, 15 lat dla paneli PV oraz 25 lat na min. 80% mocy, 10 lat dla konstrukcji, 5 lat na pozostałe instalacje, 5 lat dla robót montażowych.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.       Opeus Energia Sp. z o.o., ul. Kobiałka 9, 09-411 Płock
cena brutto: 685.910,72 zł, gwarancja: 10 lat dla inwerterów, 10 lat dla paneli PV oraz 25 lat na min. 80% mocy, 10 lat dla konstrukcji, 5 lat na pozostałe instalacje, 5 lat dla robót montażowych - oferta otrzymała łącznie 74,60 pkt., w tym kryterium cena 67,94 pkt., kryterium gwarancja 6,66 pkt.

 

2.       Skorut Systemy Solarne Sp. z o.o., ul. Wybickiego 71, 32-400 Myślenice

cena brutto: 755.837,72 zł, gwarancja: 10 lat dla inwerterów, 10 lat dla paneli PV oraz 25 lat na min. 80% mocy, 10 lat dla konstrukcji, 5 lat na pozostałe instalacje, 5 lat dla robót montażowych - oferta otrzymała łącznie 68,32 pkt., w tym kryterium cena: 61,66 pkt., kryterium gwarancja: 6,66 pkt.

 

3.       EKO-SOLAR Sp. z o.o., Wszeradów 2, 46-100 Namysłów
cena brutto: 517.814,26 zł, gwarancja: 15 lat dla inwerterów, 15 lat dla paneli PV oraz 25 lat na min. 80% mocy, 10 lat dla konstrukcji, 5 lat na pozostałe instalacje, 5 lat dla robót montażowych - oferta otrzymała łącznie 100 pkt., w tym kryterium cena: 90 pkt., kryterium gwarancja: 10 pkt.

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100,00 pkt
w kryteriach: cena i gwarancja.

 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                             /-/ z up. Wójta

                                                                                                                             mgr Tomasz Stellmaszyk

                                                                                                                                Z-ca Wójta Gminy

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Kaczan

Insp. ds. inwestycji i remontów

tel. 61 8 100 668                                                  
Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06