Zawiadomienie o wyniku przetargu

2016.05.12 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowa odcinka ul.Miętowej (od ul.Zielarskiej do ul.Strażewicza), ul.Strażewicza i projektowanej ulicy


Komorniki, dnia 12.05.2016 r.

IK.271.1.2016                                                   

I N F O R M A C J A

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: Budowa odcinka ul.Miętowej (od ul.Zielarskiej do ul.Strażewicza), ul.Strażewicza i projektowanej ulicy łączącej ul.Strażewicza z ul.Kolejową w Plewiska prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez firmę:  Zakład Robót Wielobranżowych Marek KubiaczykKokoszki 25, 62-330 Nekla

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.   PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski

Oferta otrzymała 0 pkt  za oferowaną cenę, oraz 0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 0 pkt

 

2. CAŁUS Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

Boruja Nowa 47 B, 64-300 Nowy Tomyśl

Oferta otrzymała 79,09 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 89,09 pkt

 

3. Konsorcjum firm:

Lider: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp. k.

Partner: INFRAKOM Sp. z o.o.

ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

Oferta otrzymała 76,98 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 86,98 pkt

 

4. Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk

Kokoszki 25, 62-330 Nekla

Oferta otrzymała 90,0 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 100,0 pkt

 

5.  Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transportowe Andrzej Kasprzak

Jerka, ul. Łowiecka 29, 64-010 Krzywiń

Oferta otrzymała 77,45 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 87,45 pkt

 

6.  Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski

ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

Oferta otrzymała 62,72 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 72,72 pkt

 

7.  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  „INTER-TECH” Spółka z o.o.

ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 84,87 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 94,87 pkt

 

8.  PUH BUD-BRUK  Ryszard Mielcarek

ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń

Oferta otrzymała 82,83 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 92,83 pkt

 

9.  BUDIMEX  S.A.

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Oferta otrzymała 80,95 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 90,95 pkt

 

10.  Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski

Borowo Młyn, ul. Starych Wierzb 17, 62-010 Pobiedziska

Oferta otrzymała 88,55 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 98,55 pkt

 

11.  Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o.

ul. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Oferta otrzymała 80,70 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 90,70 pkt

 

12.  Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera

ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała 81,54 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 91,54 pkt

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 4 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w  łącznym zestawieniu kryteriów:  cena + gwarancja .

 

Wójt  Gminy Komornik

mgr inż. Jan Broda           

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06