Zawiadomienie o wyniku przetargu

2016.03.23. - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup wyposażenia do rozbudowywanej Szkoły Podstawowej w Komornikach - II etap

Komorniki, dnia 23.03.2016 r.

WI .271.1.2016

L.dz. 686 /2016

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) (dalej pzp) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Zakup wyposażenia do rozbudowywanej Szkoły Podstawowej w Komornikach – II etapprowadzonym przez Gminę Komorniki, w trybie przetargu nieograniczonego

 

CZĘŚĆ 1

Zakup i dostawa mebli szkolnych do 11 sal dydaktycznych, pracowni komputerowej, serwerowni i biblioteki do nowej części Szkoły Podstawowej w Komornikach zgodnie ze szczegółowym zestawieniem ilościowym stanowiącym Załącznik nr 1A oraz Specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik Nr 9 za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z  o.o., Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok z ceną brutto 34 223,52 zł i gwarancją 60 m-cy.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1.       TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, cena brutto oferty 134 362,13 zł po poprawie oczywistej omyłki rachunkowej 144 469,37 zł, gwarancja 24 m-ce - oferta nie otrzymała punktów;

2.       Cezas-Glob Sp. z o.o., ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn, cena brutto oferty: 38 902,00 zł, gwarancja        60 m-cy - oferta nie otrzymała punktów;

3.       P.W.D. APEX, Strzałków, ul. Kopernika 12, 97-500 Radomsko, cena brutto oferty: 39 127,34 zł, gwarancja 36 m-cy - oferta nie otrzymała punktów;

4.       KALL-CARRION TRADING Sp. z o.o. Sp. k., Al. Solidarności 75/26, 00-090 Warszawa, cena brutto oferty 38 094,33 zł po poprawie oczywistej omyłki rachunkowej 40 775,73 zł, gwarancja 60 m-cy - oferta otrzymała łącznie 85,54 pkt., w tym kryterium cena 75,54 pkt., kryterium gwarancja 10,00 pkt.;

5.       JT MEBEL Sp. z o.o., ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy, cena brutto oferty 45 083,00 zł, gwarancja 24 m-ce - oferta nie otrzymała punktów;

6.       Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. P.O.W. 25, 90-248 Łódź, cena brutto oferty 43 000,00 zł, gwarancja 60 m-cy - oferta nie otrzymała punktów;

7.       CENTRUM SEDNO Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin, cena brutto oferty 59 802,60 zł, gwarancja 24 m-ce - oferta nie otrzymała punktów;

8.       Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" Sp. z o.o., Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok, cena brutto oferty 34 223,52 zł, gwarancja 60 m-cy - oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt., w tym kryterium cena 90,00 pkt., kryterium gwarancja 10,00 pkt.;

9.       P.H.P. „AKMA” Zbigniew Podstawski, ul. Długa 43, 33-132 Niedomice, cena brutto oferty 39 711,78 zł, gwarancja 60 m-cy - oferta otrzymała łącznie 87,56 pkt., w tym kryterium cena 77,56 pkt., kryterium gwarancja 10,00 pkt.;

10.   Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" Sp. z o.o., ul. Peryferyjna 12, 25-562 Kielce, cena brutto oferty 38 951,64 zł, gwarancja 24 m-ce - oferta otrzymała łącznie 83,08 pkt., w tym kryterium cena 79,08 pkt., kryterium gwarancja 4,00 pkt.;

11.   Moje Bambino Sp. z o .o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, cena brutto oferty 45 952,27 zł, gwarancja 60 m-cy - oferta otrzymała łącznie 77,03 pkt., w tym kryterium cena 67,03 pkt., kryterium gwarancja 10,00 pkt.

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100,00 pkt w kryteriach: cena i gwarancja.

 

CZĘŚĆ 2

Zakup i dostawa mebli biurowych do sekretariatu, gabinetów dyrektorów, pokoju nauczycielskiego do nowej części Szkoły Podstawowej w Komornikach zgodnie ze szczegółowym zestawieniem ilościowym stanowiącym Załącznik nr 1B oraz Specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik Nr 10 za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Mikomax Poznań Sp. z o.o., ul. Obornicka 245, 60-693 Poznań z ceną brutto: 152 419,00 zł i gwarancją 60 m-cy.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1.       TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, cena brutto oferty 177 245,46 zł, gwarancja 24 m-ce - oferta nie otrzymała punktów

2.       CENTRUM SEDNO Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin, cena brutto oferty 149 568,00 zł, gwarancja 24 m-ce - oferta nie otrzymała punktów

3.       Mikomax Poznań Sp. z o.o., ul. Obornicka 245, 60-693 Poznań, cena brutto oferty 152 419,00 zł, gwarancja 60 m-cy - oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt., w tym kryterium cena 90,00 pkt., kryterium gwarancja 10,00 pkt.

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100,00 pkt w kryteriach: cena i gwarancja.

 

 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164) – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

                                                                                                                                                                                          /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                                                                          Wójt

 

 

Sprawę prowadzi: Aleksandra Kaczan

Insp. ds. inwestycji i remontów

tel. 61 8 100 668

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06