Zawiadomienie o wyniku przetargu

2015.10.23 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn "Budowa przyłącza wodno – kanalizacyjnego dla kompleksu szkolnego w Plewiskach. "

 

Komorniki, dnia 23.10.2015 r.

WI.271.1.10.2015

L.dz. 4121/2015

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.)(dalej pzp) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę przyłącza wodno – kanalizacyjnego dla kompleksu szkolnego w Plewiskach, prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki, w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: DANKAR Usługi Budowlane, Wod-Kan i C.O. Kosztorysowanie Danuta Pyssa, Nienawiszcz 23, 64 – 610 Rogoźno, z  ceną brutto oferty 67.162,82   i gwarancją 60 miesięcy

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.   COMPLEX INSTAL Marcin Grygier, ul. Piłsudskiego 5/2, 63-100 Śrem, cena brutto oferty: 93.295,82 zł, gwarancja 60 m-cy, oferta otrzymała 81,46 pkt;

2.   Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe Ander-87 Tomasz i Grzegorz Janaszak, ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo, cena brutto oferty: 98.000,00 zł, gwarancja 60 m-cy, oferta otrzymała 78,35 pkt;

3.   ZBM NOWO-INSTAL-BUD S.C. Paweł i Michał Świergiel, ul. Półwiejska 23, 64-300 Nowy Tomyśl, cena brutto oferty: 120.135,76 zł, gwarancja 60 m-cy, oferta otrzymała 66,99 pkt;

4.   DANKAR Usługi Budowlane, Wod-Kan i C.O. Kosztorysowanie Danuta Pyssa, Nienawiszcz 23, 64 – 610 Rogoźno, cena brutto oferty: 67.162,82 zł, gwarancja 60 m-cy, oferta otrzymała 106,67 pkt;

5.   Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „INTER-TECH” Spółka z o.o., ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki, cena brutto oferty: 112.428,83 zł, gwarancja 60 m-cy, oferta otrzymała 70,43 pkt;

6.   WODAN Instalacje Sanitarne Andrzej Szypura, ul. Lipowa 20, 62-030 Luboń, cena brutto oferty: 68.615,06 zł, gwarancja 60 m-cy, oferta otrzymała 0 pkt;

7.   Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne KAJA, ul.28 Czerwca 1956 r. 392,  61-441 Poznań, cena brutto oferty:93.281,51 zł, gwarancja 60 m-cy, oferta otrzymała 81,47 pkt;

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 106,67 pkt w kryteriach : cena i gwarancja.

 

 

 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Insp. ds. inwestycji i remontów

                               Tel. 061 8 100 667

 

                                                                                                                           /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                                                           Wójt Gminy Komorniki

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy

2.       Urząd Gminy Komorniki WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06