Zawiadomienie o wyniku przetargu

2015.10.01. - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji "Budowa kompleksu szk

Komorniki, dnia 01.10.2015 r.

WI.271.1.8.2015

L.dz. 3819/2015

 

 

Zawiadomienie

 

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) (dalej pzp) zawiadamiam Państwa, iż
w postępowaniu w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji „Budowa kompleksu szkolnego w Plewiskach” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: CONY
Sp. z o.o., ul. Bonin 28/20, 60-658 Poznań z ceną brutto: 76.900,00
i terminem płatności 30 dni
.

 

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.        POWIERNICTWO KORDEK® BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA STANISŁAW KORDEK, ul. Gdańska 47/31, 84-230 Rumia,  cena brutto: 132.840,00 zł, warunki płatności: 30 dni - oferta otrzymała łącznie 59,99 pkt., w tym kryterium cena 54,99 pkt., kryterium termin płatności 5,00 pkt.

 

2.           Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 111/307, 66-400 Gorzów Wlkp., cena brutto: 297.660,00 zł,  warunki płatności: 30 dni - oferta otrzymała łącznie 29,54 pkt., w tym kryterium cena 24,54 pkt., kryterium termin płatności 5,00 pkt.

 

3.      NBQ SI Sp. z o.o., ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin, cena brutto: 241.080,00 zł, warunki płatności: 30 dni - oferta otrzymała łącznie 35,30 pkt., w tym kryterium cena 30,30 pkt., kryterium termin płatności 5,00 pkt.

 

4.      PHIN Inwestycje Sp. z o.o., ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź, cena brutto: 193.110,00 zł, warunki płatności: 30 dni - oferta otrzymała łącznie 42,83 pkt., w tym kryterium cena 37,83 pkt., kryterium termin płatności 5,00 pkt.

 

5.           B-Act Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 24, 85-075 Bydgoszcz, cena brutto: 284.400,00 zł, warunki płatności: 30 dni - oferta otrzymała łącznie 30,69 pkt., w tym kryterium cena 25,69 pkt., kryterium termin płatności 5,00 pkt.

 

6.           MBJ CORPORATION Sp. z o.o., ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa, cena brutto: 200.244,00 zł, warunki płatności: 30 dni - oferta otrzymała łącznie 41,48 pkt., w tym kryterium cena 36,48 pkt., kryterium termin płatności 5,00 pkt.

 

 

7.           Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów, cena brutto: 301.537,57 zł, warunki płatności: 30 dni - oferta otrzymała łącznie 29,23 pkt., w tym kryterium cena 24,23 pkt., kryterium termin płatności 5,00 pkt.

 

8.           KOMPLET INWEST S.J. TOMASZ GRANOPS, ELŻBIETA PRAŻANOWSKA-NIEBOJ, Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp., cena brutto: 165.927,00 zł,

warunki płatności: 30 dni - oferta otrzymała łącznie 49,03 pkt., w tym kryterium cena 44,03 pkt., kryterium termin płatności 5,00 pkt.

 

9.           INWESTPROJEKT Sp. z o.o., ul. Glinki 92, 85-861 Bydgoszcz, cena brutto: 169.371,00 zł,  warunki płatności: 30 dni - oferta otrzymała łącznie 48,13 pkt., w tym kryterium cena 43,13 pkt., kryterium termin płatności 5,00 pkt.

 

10.       PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE I WYKONAWSTWO
W BUDOWNICTWIE Maciej Bednarek, ul. Średzka 10, 62-025 Kostrzyn, cena brutto: 137.760,00 zł,  warunki płatności: 30 dni - oferta otrzymała łącznie 58,03 pkt., w tym kryterium cena 53,03 pkt., kryterium termin płatności 5,00 pkt.

 

11.       „ARLES” NADZORY BUDOWLANE Arleta Szafrańska, 61-160 Wiórek, ul. Łąkowa 51 + ARLES – Biuro Techniczne Leszek Szafrański, 61-160 Wiórek, ul. Łąkowa 51, cena brutto: 239.235,00 zł, warunki płatności: 30 dni - oferta otrzymała łącznie 35,54 pkt., w tym kryterium cena 30,54 pkt., kryterium termin płatności 5,00 pkt.

 

12.       „ABAKUS Prowadzenie i Nadzorowanie Inwestycji Barbara Kubiak”, ul. Polna 48/4, 60-533 Poznań, cena brutto: 165.312,00 zł, warunki płatności: 30 dni - oferta otrzymała łącznie 49,19 pkt., w tym kryterium cena 44,19 pkt., kryterium termin płatności 5,00 pkt.

 

13.       CONY Sp. z o.o., ul. Bonin 28/20, 60-658 Poznań, cena brutto: 76.900,00 zł, warunki płatności: 30 dni, - oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt., w tym kryterium cena 95,00 pkt., kryterium termin płatności 5,00 pkt.

 

14.       ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI „INBUD” s.c. Andrzej Cija, Jan Pawlęty,
Os. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka, cena brutto: 113.160,00 zł,    warunki płatności: 30 dni - oferta otrzymała łącznie 69,56 pkt., w tym kryterium cena 64,56 pkt., kryterium termin płatności 5,00 pkt.

 

15.    SMARTINVEST OBSŁUGA INWESTYCJI, ul. Ułańska 1a, 64-115 Święciechowa

cena brutto: 138.837,22 zł, warunki płatności: 30 dni - oferta otrzymała łącznie 57,62 pkt., w tym kryterium cena 52,62 pkt., kryterium termin płatności 5,00 pkt.

 

16.       Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DARO” Dariusz Czapla, ul. Warskiego 5/9, 66-400 Gorzów Wlkp., cena brutto: 182.901,00 zł, warunki płatności: 30 dni - oferta otrzymała łącznie 44,94 pkt., w tym kryterium cena 39,94 pkt., kryterium termin płatności 5,00 pkt.

 

17.       DEMIURG Sp. z o.o. s.k., ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań, cena brutto: 174.660,00 zł, warunki płatności: 30 dni - oferta otrzymała łącznie 46,83 pkt., w tym kryterium cena 41,83 pkt., kryterium termin płatności 5,00 pkt.

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100,00 pkt
w kryteriach: cena i termin płatności.

 

 

 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

 

             

     /-/   inż. Aleksander Klemczak

                                                                                                   Z-ca Wójta Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Kaczan

Insp. ds. inwestycji i remontów

tel. 61 8 100 668

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06