Zawiadomienie o wyniku przetargu

2015.09.09 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Przebudowa ul.Kolejowej w Plewiskach - etap I"

Komorniki, dnia 09.09.2015 r.

IK.271.2.11.2015                                                   

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ul.Kolejowej w Plewiskach – etap I prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez firmę:  SKANSKA S.A. ul.Gen.J.Zajączka 9, 01-518 Warszawa.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.   CAŁUS  Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Boruja Nowa 47B, 64-300  Nowy Tomyśl

Oferta otrzymała 86,27 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 96,27 pkt

 

2. INFRAKOM Sp. z o.o.

ul.F.Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

Oferta otrzymała 71,32 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 81,32 pkt

 

3. COLAS Polska  Sp. z o.o.

ul.Nowa 49, 62-070  Palędzie

Oferta otrzymała 83,52 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 93,52 pkt

 

4. Konsorcjum:

PUH INTER-TECH Sp. z o.o. & RBD SYSTEM Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 0 pkt  za oferowaną cenę, oraz 0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 0 pkt

 

5.  SKANSKA S.A.

ul.Gen.J.Zajączka 9,  01-518 Warszawa

Oferta otrzymała 90,00 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 100 pkt

 

6.  Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska

ul.Północna 16, 62-050 Rogalinek

Oferta otrzymała 82,36 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 92,36 pkt

 

7.  EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie  ul.Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Oferta otrzymała 80,96 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 90,96 pkt

 

8.  Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe
„PRA-MAS” Sp. z o.o.

ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno

Oferta otrzymała 83,54 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 93,54 pkt

 

9.  PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81c  , 63-820 Piaski

Oferta otrzymała 76,90 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 86,90 pkt

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 5 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w  łącznym zestawieniu kryteriów:  cena + gwarancja .

 

 

Z-ca Wójta  Gminy Komorniki

inż. Aleksander Klemczak                      

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06