Zawiadomienie o wyniku przetargu

2015.09.08. Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa kompleksu szkolnego w Plewiskach"

Komorniki, dnia 08.09.2015 r.

WI.271.1.7.2015

L.dz. 3352/2015

 

 

Zawiadomienie

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) (dalej pzp) zawiadamiam Państwa, iż
w postępowaniu w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kompleksu szkolnego w Plewiskach prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa z ceną brutto: 21.693.316,51
i
gwarancją 60 m-cy.

 

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.        FEWATERM Sp. z o.o. S.K., Chojnik 88, 33-180 Gromnik, 
cena brutto: 22.557.926,53 zł, gwarancja 60 m-cy - oferta otrzymała łącznie 96,55 pkt., w tym kryterium cena 86,55 pkt., kryterium gwarancja 10,00 pkt.

 

2.      „Cz. P. B. P. PRZEMYSŁÓWKA” S.A., ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa, 
cena brutto: 23.792.284,86 zł, gwarancja 60 m-cy - oferta otrzymała łącznie 92,06 pkt., w tym kryterium cena 82,06 pkt., kryterium gwarancja 10,00 pkt.

 

3.      HYBUDROG Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa + CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SA (członek konsorcjum),
cena brutto: 22.905.187,87 zł, gwarancja 60 m-cy - oferta otrzymała łącznie 95,24 pkt.,
w tym kryterium cena 85,24 pkt., kryterium gwarancja 10,00 pkt.

 

4.      Lindner Polska Sp. z o.o., ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa, 
cena brutto: 23.874.199,76 zł, gwarancja 60 m-cy - oferta otrzymała łącznie 91,78 pkt., w tym kryterium cena 81,78 pkt., kryterium gwarancja 10,00 pkt.

 

5.      Skanska S.A. , ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, 
cena brutto: 24.314.851,61 zł, gwarancja 60 m-cy - oferta otrzymała łącznie 90,30 pkt., w tym kryterium cena 80,30 pkt., kryterium gwarancja 10,00 pkt.

 

6.         Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe AGROBEX Sp. z o.o.,
ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań,
 
cena brutto: 23.036.550,64 zł, gwarancja 60 m-cy - oferta otrzymała łącznie 94,75 pkt., w tym kryterium cena 84,75 pkt., kryterium gwarancja 10,00 pkt.

 

 

7.      Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Budopol – Poznań” Sp. z o.o.,
ul. Dziadoszańska 10, 61-258 Poznań, 
cena brutto: 21.842.796,77 zł, gwarancja 60 m-cy - oferta otrzymała łącznie 99,38 pkt., w tym kryterium cena 89,38 pkt., kryterium gwarancja 10,00 pkt.

 

8.      Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, 
cena brutto: 21.693.316,51 zł, gwarancja 60 m-cy - oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt., w tym kryterium cena 90,00 pkt., kryterium gwarancja 10,00 pkt.

 

9.      PKOB WEGNER Sp. z o.o. S.K., Rudki 10, 62-240 Trzemeszno, 
cena brutto: 24.592.049,34 zł, gwarancja 60 m-cy - oferta otrzymała łącznie 89,39 pkt., w tym kryterium cena 79,39 pkt., kryterium gwarancja 10,00 pkt.

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100,00 pkt
w kryteriach: cena i gwarancja.

 

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi po 14.09.2015 r.

 

 

 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

           

                     /-/

Inż. Aleksander Klemczak

Z-ca Wójta Gminy Komorniki

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Kaczan

Insp. ds. inwestycji i remontów

tel. 61 8 100 668

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06