Zawiadomienie o wyniku przetargu

2015.08.28 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowa ul.Nad Wirynką i ul.Pasieki w Komornikach"

Komorniki, dnia 28.08.2015 r.

IK.271.2.10.2015                                                   

     

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: Budowa ul.Nad Wirynką i ul.Pasieki w Komornikach prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez firmę:  CAŁUS  Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Boruja Nowa 47B, 64-300  Nowy Tomyśl

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.   CAŁUS  Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Boruja Nowa 47B, 64-300  Nowy Tomyśl

Oferta otrzymała 90 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 100 pkt

 

2. PUB BRUKPOL S.C.

Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski

Oferta otrzymała 81,75 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 91,75 pkt

 

3. TEIA BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 515C, 62-064 Plewiska

Oferta otrzymała 88,61 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 98,61 pkt

 

4. Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska

ul.Północna 16, 62-050 Rogalinek

Oferta otrzymała 76,14 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 86,14 pkt

 

5.  DANKAR Usług Budowlane, Wod.-Kan. i C.O.

Kosztorysowanie Danuta Pyssa

Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno

Oferta otrzymała 56,91 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 66,91 pkt

 

6.  Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski

ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

Oferta otrzymała 83,99 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 93,99 pkt

 

 

7.  TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

Oferta otrzymała 61,50 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 71,50 pkt

 

8.  DROBUD Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań

Oferta otrzymała 74,24 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 84,24 pkt

 

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta nr 1  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w  łącznym zestawieniu kryteriów:  cena + gwarancja .

 

Wójt  Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda     

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06