Zawiadomienie o wyniku przetargu

2015.07.24 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Przebudowa parkingu w Wirach na działkach nr 109/9, 109/10, 134/3, 134/4,134/5"

Komorniki, dnia 24.07.2015 r.

IK.271.2.9.2015                                                   

     

I N F O R M A C J A

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: Przebudowa parkingu w Wirach na działkach nr 109/9, 109/10, 134/3, 134/4,134/5 prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez:  Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.   Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak

ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek

Oferta otrzymała 83,92 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 93,92 pkt

 

2. TEIA BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 515C, 62-064 Plewiska

Oferta otrzymała 83,79 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 93,79 pkt

 

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak

Oferta otrzymała 83,01 pkt  za oferowaną cenę, oraz 0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 83,01 pkt

 

4.  Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki

os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno

Oferta otrzymała 51,32 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 61,32 pkt

 

5.  Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera

ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała 90,00 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 100 pkt

 

6.  Usługowy Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD Norbert Chudy

ul. Żytnia 7, 64-305 Bolewice

Oferta otrzymała 71,79 pkt  za oferowaną cenę, oraz 5,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 76,79 pkt

 

7.  Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski

ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

Oferta otrzymała 82,39 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 92,39 pkt

 

8.  Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k.

Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz

Oferta otrzymała 68,20 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 78,20 pkt

 

9.  PUB BRUKPOL S.C.

Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski

Oferta otrzymała 83,02 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 93,02 pkt

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 5  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w  łącznym zestawieniu kryteriów:  cena + gwarancja .

 

 

                                                                                                   Z-ca Wójta  Gminy Komorniki

                                                                                                    inż. Aleksander Klemczak

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06